Tidigare projekt

Bostadsprojektet

Malmö mot Diskriminering (MmD) har under två års tid drivit ett projekt om bostadsdiskriminering. Projektet avslutades den 31 augusti 2015.

 

Slutrapporten för det andra projektåret går att läsa här: Slutrapport Diskriminering på bostadsmarknaden

 

Inom projektet har MmD bedrivit ett utåtriktat arbete som både inriktat sig på att nå ut till personer som riskerar att utsättas för bostadsdiskriminering och personer som riskerar att utsätta andra för diskriminering på bostadsmarknaden. Detta arbete har resulterat i en stor ärendetillströmning beträffande bostadsdiskriminering. MmD har kunnat se att diskriminering på bostadsmarknaden kan se väldigt olika ut och har tagit fram ett häfte om bostadsdiskriminering som tar upp vad som gäller i olika situationer. I häftet belyses även några situationer som faller utanför nuvarande lagstiftning som MmD upplever är problematiska.

 

Häftet om bostadsdiskriminering går att läsa här: Ett häfte om bostadsdiskriminering
 

Som en del av projektet har MmD bedrivit diskrimineringstester. Tester som går ut på se om en person som faller under en diskrimineringsgrund och söker en bostad blir likadant bemött som en person som inte faller under diskrimineringsgrunden. För att personer själva ska kunna utföra diskrimineringstester har MmD tagit fram en manual för vad man ska tänka på om man själv vill utföra diskrimineringstester.

 

Vill du testa att göra diskrimineringstester?

Manualen för diskrimineringstester finns att läsa här: Manual för diskrimineringstester
 

Brev till bostadsminister 

Efter bostadsprojektet avslutades har MmD skrivit ett brev till bostadsminister Mehmet Kaplan med förslag på ändringar i Diskrimineringslagen. Det går att läsa här: Brevet till bostadsminister