Utbildningar Malmö Stad


Utbildningen till Malmö stads chefer och ledare i den svenska diskrimineringslagstiftningen med inriktning mot mänskliga rättigheter

Datum för utbildningar under 2019:

Grundpass:
4 mars, kl. 8.30 till 12.00
8 april, kl. 8.30 till 12.00
29 augusti, kl. 8.30 till 12.00
19 september, kl. 8.30 till 12.00

Fördjupningspass:
8 mars, kl. 13.00 till 16.30
23 maj, kl. 8.30 till 12.00
3 september, kl. 8.30 till 12.00
30 september, kl. 8.30 till 12.00

Alla utbildningar äger rum på Stadshuset

Datum för uppdateringspass  kommer meddelas

Utbildningar för Malmö stads anställda:
17 maj, kl. 8.30 till 12.00
28 maj, kl. 8.30 till 12.00
16 september, kl. 8.30 till 12.00
24 september, kl. 8.30 till 12.00

 


Malmö stad arbetar på flera sätt för att motverka diskriminering. Chefer inom Malmö stad har ett särskilt ansvar att driva detta arbete. Som ett stöd har alla chefer chans till målgruppsanpassad kompetensutveckling i diskrimineringslagen under 2017 och 2018.
Utbildningen ”Arbete mot Diskriminering” anordnas av Malmö mot Diskriminering (MmD).

Utbildningen består i ett grundpass och ett fördjupningspass om 3 timmar var (08.30 – 12.30)
Grundpasset omfattar en introduktion till diskrimineringslagen och praktiskt arbete med case.

I det följande fördjupningspasset ingår en genomgång av normkritik och teorier kring diskrimineringens orsaker. Passet fokuseras därefter på utrednings- och åtgärdsskyldigheter och lagens krav på aktiva åtgärder genom praktiska övningar och exempel.

Registrering från 8:00. Utbildningen börjar 8:30 och alla pass inkluderar 30 minuters fikapaus.


För frågor om utbildningen, vänligen kontakta:
Johanna Sjöwall, johanna.sjowall@malmo.se

Kontakt på MmD:
jay.seipel@malmomotdiskriminering.se

För att anmäla dig, klicka här.

Utbildning: Uppdatering i diskrimineringslagen, inkl. arbete med aktiva åtgärder

Du är en av dem som tidigare gått sex utbildningstillfällen kring diskrimineringslagen i regi av Malmö mot diskriminering. Sedan dess har lagstiftningen förändrats, bland annat vad gäller aktiva åtgärder, det vill säga vad vi som arbetsgivare är skyldiga att göra för att proaktivt motverka diskriminering.

Därför bjuds du in till en förmiddag där du får:

– en repetition av diskrimineringslagens viktigaste innehåll
– kunskap om förändringar i lagen
– möjlighet att ställa frågor om vad detta innebär för dig i ditt arbete

Utbildningen genomförs av Malmö mot diskriminering på uppdrag av Malmö stad.


För frågor om utbildningen, vänligen kontakta:
Johanna Sjöwall, johanna.sjowall@malmo.se

Kontakt på MmD:
jay.seipel@malmomotdiskriminering.se