Högsta domstolen meddelar dom om diskriminering i skolan 13 juni

Högsta domstolen meddelar dom om diskriminering i skolan 13 juni

Högsta domstolen meddelar den 13 juni dom i ett mål som Malmö mot Diskriminering driver. Målet gäller en elev med autism som under ett helt läsår inte fick särskilt stöd i skolan.  Högsta domstolen har aldrig tidigare prövat bestämmelserna om diskriminering i form av bristande tillgänglighet.  Pressmeddelandet