Anlita oss

Anlita oss

Malmö mot Diskriminering har sedan verksamheten grundades utbildat och processlett 45 000 personer. Vår expertis vilar på juridisk och mellanmänsklig grund. Med utgångspunkt i den svenska diskrimineringslagstiftningen håller vi utbildningar, informationsinsatser och genomför processledande uppdrag.

Melinda Sjunnesson, processledare och jurist på Malmö mot Diskriminering håller i en utbildning.

Processtöd

Vi är en av landets ledande experter i att uttolka och tillämpa lagkravet om aktiva åtgärder i praktiken. Våra processledare erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser och processtöd till verksamheter som vill främja mångfald. Vi stöttar er i att skapa systematik i arbetet med aktiva åtgärder. Läs mer om vårt processtöd.

Utbildningar

Våra utbildare driver nyfikna samtal och gör diskrimineringslagens skyldigheter och rättigheter kända för chefer, personal och elever i vitt skilda verksamheter, företag och föreningar. Läs mer om våra utbildningar.

Aktörer som anlitat oss:

 • Region Skåne
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Boplats Syd
 • Krohne Inor
 • Handelsanställdas förbund
 • Malmö stad
 • Lunds kommun 
 • Juridicum, Lunds Universitet
 • Malmö universitet
 • Sveriges elevkårer
 • Svenska kyrkan
 • ABF Skåne
 • Räddningstjänsten Syd
 • Byggnads Skåne
 •  

Bokning

Visa ditt stöd!

En gång i månaden delar vi nyheter från verksamheten. Genom att skriva upp dig här gör du en insats för att skapa ett mer jämlikt samhälle.