Bristande tillgänglighet

Det finns ett skydd i diskrimineringslagen som heter bristande tillgänglighet. Skyddet finns där eftersom samhället bara har byggts för vissa – nämligen de som har kroppar, hjärnor och sinnen som fungerar enligt normen.  

 

Eftersom samhället inte byggts för alla finns massor med hinder som till exempel trottoarkanter och trappor upp till butiker och restauranger. Sådana hinder skapar otillgänglighet för rullstolsburna och för personer med nedsatt syn. Långa prov i skolan där alla elever ska sitta stilla vid sin bänk och lektioner i stora grupper med få pauser skapar också otillgänglighet. 

Att ha en hörselskada, att ha dyslexi, ADHD eller att ha nedsatt rörelseförmåga är exempel på vad som i lagen kallas funktionsnedsättningar. Och hindren i samhället som vi pratat om är exempel på bristande tillgänglighet och det är en form av diskriminering. Om skolor, butiker och restauranger inte anpassar sig efter människors olika behov så kan de faktiskt bryta mot lagen. 

I en särskild satsning som vi kallar Aktion som metod, ASOM, ska vi på MmD testa och utveckla metoder för att riva ned hinder och skapa förändring i samhället. Vi kommer att samarbeta med intresseorganisationer och jobba med juridiken som verktyg. Vi kommer också att testa nya metoder som till exempel att jobba med en aktionsgrupp där unga är med och bestämmer vad vi ska göra. Under tiden handlägger vi också diskrimineringsärenden.

 

Dina idéer och tankar är viktiga för oss när vi ska undersöka hur vi kan utmana de strukturer som ligger bakom diskriminering. 

 

Är du intresserad av att vara med på något sätt? 

 

Maila info@malmomotdiskriminering.se

 

Eller ring 0702696803

Aktion som Metod är ett projekt med finansiering från Arvsfonden.