Rådgivning

Rådgivning

Har du utsatts för diskriminering och önskar få råd och stöd i hur du ska gå vidare?  Vår juridiska telefonrådgivning är öppen för dig varje onsdag. Dina frågor om diskriminering besvaras alltid av byråns jurister. All vår rådgivning är kostnadsfri.

Onsdagar, klockan 12 – 16:30

Vår rådgivning riktar sig främst till dig som bor i södra och sydöstra Skåne

I Malmö mot Diskriminerings upptagningsområde ingår Bromölla, Kristianstad, Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Hörby, Eslöv, Lund, Staffanstorp, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala, Lomma, Kävlinge, Burlöv och Malmö.

Bor du i en annan del av landet?

Det finns arton antidiskrimineringsbyråer utspridda över landet. Här finns deras kontaktuppgifter.

Har jag blivit diskriminerad?

Diskriminering i bred mening innebär att någon, på grund av att den tillhör en viss grupp, behandlas sämre än någon annan, direkt eller indirekt. Diskriminering kan även vara trakasserier, sexuella trakasserier eller bristande tillgänglighet. Vad som upplevs som diskriminerande behöver dock inte alltid vara diskriminering enligt svensk lag. 

Funderar du på om en upplevelse eller händelse som du har varit med om kan vara diskriminering? Se vår checklista. 

Checklistan på svenska

Checklistan på arabiska

För mer om diskrimineringslagen se avsnittet Vad säger lagen?

Vanliga frågor

Hur ser tillgängligheten ut hos Malmö mot Diskriminering? Behöver du tolk? Önskar du hjälp med att driva ditt ärende framåt eller gå till domstol?

Läs mer under Vanliga frågor

Behandling av personuppgifter

Andra aktörer

Diskrimineringsombudsmannen

www.do.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den svenska myndighet som har tillsynsansvar över den svenska diskrimineringslagen. Du kan anmäla diskriminering direkt till myndigheten. Malmö mot Diskriminering kan hjälpa dig med din anmälan.

Fackförbund

Har du upplevt diskriminering inom arbetslivet? Om du är medlem i ett fackförbund så ska du i första hand vända dig dit.

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?