Funkis

Att ha en hörselskada, att ha dyslexi, ADHD eller att ha nedsatt rörelseförmåga är exempel på det som kallas funktionsnedsättningar. Egentligen borde det inte kallas ”nedsättningar” eftersom det helt enkelt är exempel på hur vi människor fungerar olika. Ett bättre ord är därför funktionsvariation eller funkis.

Men eftersom samhället är byggt och anpassat för personer som fungerar enligt normer som till exempel att gå på två ben, att höra och se till 100% – så finns väldigt många hinder för de som inte fungerar enligt normen.

Trottoarkanter och trappor upp till butiker och restauranger är hinder som skapar otillgänglighet, till exempel för personer som är rullstolsburna eller har begränsad syn. 

Långa prov i skolan där alla ska sitta stilla vid sin bänk eller att ha lektioner i stora grupper med få pauser skapar också otillgänglighet för personer som har lättare för att tappa fokus. 

 

Bristande tillgänglighet

Det finns ett skydd i diskrimineringslagen som heter bristande tillgänglighet. Skyddet finns där eftersom samhället bara har byggts för vissa – nämligen de som har kroppar, hjärnor och sinnen som fungerar enligt normen.  

Hindren i samhället som vi pratat om är exempel på bristande tillgänglighet och det är en form av diskriminering. Om skolor, butiker och restauranger inte anpassar sig efter människors olika behov så kan de faktiskt bryta mot lagen. 

I en särskild satsning som vi kallar Aktion som metod, ASOM, testar och utvecklar vi nu metoder för att riva ned hinder och skapa förändring i samhället. Under vårt första projektår (hösten 2019- hösten 2020) har vi arbetat med bristande tillgänglighet som fokusfråga.

Läs det senaste om projektet Aktion som metod HÄR 

Aktion som Metod är ett projekt med finansiering från Arvsfonden.