Malmö stads chefer & ledare

Remsa_utbildning
Information om utbildning för Malmö stads chefer och ledare: Arbete mot Diskriminering

Vi återkommer med datum för utbildningar under 2018.

 


Malmö stad arbetar på flera sätt för att motverka diskriminering. Chefer inom Malmö stad har ett särskilt ansvar att driva detta arbete. Som ett stöd har alla chefer chans till målgruppsanpassad kompetensutveckling i diskrimineringslagen under 2017 och 2018.
Utbildningen ”Arbete mot Diskriminering” anordnas av Malmö mot Diskriminering (MmD).

Utbildningen består i ett grundpass och ett fördjupningspass om 3 timmar var (08.30 – 12.30)
Grundpasset omfattar en introduktion till diskrimineringslagen och praktiskt arbete med case.

I det följande fördjupningspasset ingår en genomgång av normkritik och teorier kring diskrimineringens orsaker. Passet fokuseras därefter på utrednings- och åtgärdsskyldigheter och lagens krav på aktiva åtgärder genom praktiska övningar och exempel.

Registrering från 8:00. Utbildningen börjar 8:30 och alla pass inkluderar 30 minuters fikapaus.


För frågor om utbildningen, vänligen kontakta:
Tom Roodro, Tom.Roodro@malmo.se

Kontakt på MmD:
jay.seipel@malmomotdiskriminering.se

För att anmäla dig, klicka här.