Har du blivit diskriminerad för att du är muslim?

Malmö mot Diskriminering är en förening som finns till för att ge gratis hjälp till barn, unga och vuxna som blivit diskriminerade. Just nu har vi ett projekt som heter Aktion som metod (förkortat ASOM) och från september 2020 till juli 2021 fokuserar vi på den diskriminering som unga muslimer i Skåne utsätts för.

Du kanske har hört att ett par skånska kommuner har försökt införa slöjförbud? Politikerna använder svepskälet att det handlar om jämställdhet, men pekar istället ut en religiös grupp och försöker begränsa deras rättigheter. I projektet ASOM ska vi testa olika metoder som kan stoppa och motverka den här sortens diskriminering, som bottnar i islamofobi.

Vi vill höra din röst

Vi söker unga personer upp till 18 år gamla, som tycker att diskriminering mot muslimer i Sverige är ett problem och som redan nu är engagerade för att göra något åt det, eller som vill bli engagera sig. Vi kommer forma en styrgrupp i projektet Aktion som metod som träffas ungefär 8 gånger under höstterminen 2020 och vårterminen 2021. I gruppen kommer vi prata om problemen som finns och tillsammans försöka hitta saker som vi kan göra för att minska islamofobin i Skåne. Ditt deltagande i gruppen kan vara helt hemlig.

Exempel på vad vi kan göra:
En kampanj i sociala medier
Skriva till politiker
Hålla utbildningar
En kortfilm

Vill du vara med?

Maila till Ana Marega ana.marega@malmomotdiskriminering.se
eller skicka ett sms till 070-291 13 63, så berättar vi mer!