PRESSMEDDELANDE

Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning.

– Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Sara Bäckström på RFSU. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016 fram nya riktlinjer för assisterad befruktning. Organisationerna Malmö mot Diskriminering, Byrån mot diskriminering Östergötland, Örebro rättighetscenter, RFSU, RFSL och Föreningen Längtan anmäler idag SKL:s riktlinjer till diskrimineringsombudsmannen. Riktlinjerna innehåller åldersgränser som diskriminerar såväl samkönade och olikkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessutom innehåller riktlinjerna ett språk som riskerar att drabba transpersoners rätt till assisterade befruktning.

 

– Vi som anmäler anser att SKL:s riktlinjer är diskriminerande och vill att DO ser över hur SKL:s riktlinjer är skrivna, tolkas och används i praktiken, säger Johanna Ingemarsson på Malmö mot Diskriminering. Det kan vara så att SKL:s riktlinjer bryter mot Diskrimineringslagen.

 

I riktlinjerna finns fixerade åldersgränser för assisterad befruktning vilket Malmö mot diskriminering, RFSL och RFSU menar är åldersdiskriminerande. Åldrandet är individuellt och både undertecknande organisationer och Statens Medicinsk-Etiska Råd avråder för sådana åldersgränser.

 

SKL:s riktlinjer är dessutom otydliga gällande transpersoner, och språket i riktlinjerna utgår från att kvinnor har ägg och män har spermier. I samband med att steriliseringskravet slopades vid könsbekräftande behandlingar, så uttalade regeringen att transpersoner har rätt till assisterad befruktning.

 

– Transpersoner har rätt till assisterad befruktning men i praktiken har det uppstått en osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, berättar Frida Sandegård på RFSL. Det leder till att transpersoners behandling dröjer i onödan medan missförstånd reds ut.

 

Organisationerna vill också att DO tittar på Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer. I Region Skåne ges möjligheten till assisterad befruktning för olikkönade par under 25 år om någon i paret har en diagnos som inte möjliggör för dem att bli gravida på egen hand. Men motsvarande möjlighet saknas för samkönade par, vilket innebär en otillåten diskriminering.

 

– Det finns inte utrymme i lagen för Regionerna att ha olika regler för samkönade och olikkönade. Det som sker är en tydlig diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi vill därför att DO:s tillsyn även ska omfatta Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer, eftersom det är där ofrivilligt barnlösa möter hälso- och sjukvården och ska få sina rättigheter uppfyllda, säger Sara Bäckström på RFSU.

 

 

RFSU

RFSL

Malmö mot Diskriminering

Byrån mot diskriminering Östergötland

Örebro rättighetscenter

Föreningen Längtan

 

Kontaktperson på Malmö mot Diskriminering

Johanna Ingemarsson

Tel: 070-2971118

E-post: johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

 

Pressmeddelandet som .pdf

 

PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering söker praxis i ärende rörande handskakning

I juni 2016 stämde Malmö mot Diskriminering Helsingborg stad för diskriminering. I dag går ärendet upp till huvudförhandling i tingsrätten i Lund. Ärendet rör en man som på grund av hur han hälsar inte längre fått arbeta kvar i kommunen.

 

”Vi på Malmö mot Diskriminering får ofta frågor om hur vi ska möta andra människor, där frågan om hur vi hälsar på varandra har blivit en omdebatterad fråga. Frågan om att ta i hand kopplat till religion är en fråga där rättigheter potentiellt ställs emot varandra och således en fråga där behovet av domstolsprövning och praxis är stort. I dag debatteras frågan högt och lågt utan att vi vet hur lagstiftningen ska tolkas och hur frågan om rättighetskonflikter ska hanteras. Vi på Malmö mot Diskriminering tar vårt ansvar, både för individens möjlighet till upprättelse, men också för att bidra till domstolspraxis på området skapas. Ett ansvar som vi på Malmö mot Diskriminering anser att staten och Diskrimineringsombudsmannen borde ta.” säger verksamhetschef Johan Ekblad

 

Kontaktperson

Tinahåkan Jönsson

Styrelseledamot Malmö mot Diskriminering

Telefon: 0705 – 71 30 17

 

Pressmeddelandet som .pdf

VÄLKOMNA TILL TVÅ DAGAR OM BOSTADSDISKRIMINERING!

svart banner om konferenserna
 
Anmälningar är öppna!
 
Den 28 mars bjuder Malmö mot Diskriminering in till en heldagskonferens med syfte att uppmärksamma och lyfta frågan om DISKRIMINERING PÅ BOSTADSMARKNADEN. Konferensen riktar sig till det civila samhället, den offentliga sektorn och alla som är intresserade och aktiva inom frågor om bostadsdiskriminering.
 
Dagen efter, onsdag den 29 mars, välkomnar vi anställda inom bostadsbolag till en heldag om BARN, BOENDE OCH DISKRIMINERING
 
Konferensen den 28 mars:
Med under dagen: Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiministeriet; Ali Ahmed, professor vid Linköpings universitet; Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Ibn Rushd, Romskt informations- och kunskapscenter Malmö, Independent Living Institut, Hyresgästföreningen; Gunnar Blomé (MAH) och Kerstin Annadotter (KTH)
 

 
Anmälan till konferensen är stängd.
 
Det finns möjligtvis några restplatser kvar – för information maila gärna till
konferens@malmomotdiskriminering.se

 
 
Konferensen den 29 mars:
Fastighetsägare, förvaltare, hyresvärdar, bosociala utvecklare och andra anställda inom bostadsbolag i Skåne välkomnas till en interaktiv dag om främjandet av trygga boendemiljöer för barn.
 
Med under dagen: Anna Haraldsson Jensen (Stena fastigheter), Robert Rosenqvist (MKB), Lisa Ekström (Rädda Barnen Region Syd), Nan Kinnander (Hyresgästföreningen Södra Skåne), Robert N Mohammadi (Kvarteret Trevnaden)
 
Anmäl dig i detta formulär.

 
Konferensen är kostnadsfri för anställda inom bostadsbolag i Skåne, lunch ingår.
Samarrangörer till konferensen är Rädda Barnen region syd, BRIS och Hyresgästföreningen Södra Skåne.
 
För mer information maila till sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

 
 
Var: Scandic Triangeln, Triangeln 2 Malmö
När: 28 mars, 9.00 – 17.00 och 29 mars, 9.00 – 16.00
Anmälan görs senast: 13 mars 2017
 
 

Information om juridisk telefon- och mailrådgivning

Varje onsdag mellan 10 och 14 är MmD:s rådgivningstelefon öppen för frågor kring diskriminering. De som svarar är jurister med stor kunskap kring den svenska diskrimineringslagstiftningen.
 
På grund av stor ärendetillströmning, ett flertal pågående juridiska processer och organisatoriska förändringar kommer MmD dock inte kunna handlägga ärenden som inte redan är pågående under våren men vi ger gärna råd och stöd i hur du själv kan gå vidare.
 
Du når MmD:s rådgivningstelefon på nummer 040 6365140

MmD bjuder in till konferens!

Hjärtligt välkomna till konferens! Konferensen är den 28 och 29 mars och den ena handlar om bostadsdiskriminering och den andra dagen är om barn, boende och diskriminering.
 
Vill du anmäla dig till någon av dagarna?
28-mars vykort
 
Vi vill lyfta frågor kring hur vi kan motverka diskrimineringen på bostadsmarknaden och hur diskrimineringslagen kan användas för rätten till bostad. Vi välkomnar civilsamhället, offentlig sektor och allmänheten till en heldag den 28 mars i Malmö. Det kommer innehålla föreläsningar, workshops och diskussioner.
 
Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.
 
Gör en intresseanmälan till:
konferens@malmomotdiskriminering.se

Tel: 040-636 51 40
 
29-mars vykort
 
Denna dag bjuder vi in fastighetsägare, hyresvärdar och anställda inom bostadsbolag i Skåne till en konferens i Malmö den 29 mars. Temat är barn, boende och diskriminering.
Konferensen är en del i projektet DiBU och Rädda Barnen Region Syd, BRIS och Hyresgästföreningen Södra Skåne är samarrangörer.
 
Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.
 
Gör en intresseanmälan till
sara.duarte@malmomotdiskriminering.se
Tel: 0702 69 68 03
 

Vinterstängt på MmD

Malmö mot Diskriminering håller stängt under perioden 15 december 2016 till 15 januari 2017. Under perioden, tar vi därför inte emot nya ärenden eller besvarar mail eller telefonsamtal. Så snart vi är åter kommer vi besvara inkomna mail, samtal och ärenden i kronologisk ordning.

 

Diskriminerad på jobbet?

Om du upplever dig ha blivit utsatt för diskriminering i arbetslivet är det först och främst ditt fackförbund du skall vända dig till. Om du inte är fackligt ansluten och frågan rör uppsägning eller avsked rekommenderar vi att du tar kontakt med DO då tidsgränserna för att kunna ta upp ett ärende, är korta inom arbetslivet. DO nås på telefon 08-120 20 700.

 

Bästa vinterhälsningar från oss på MmD!

PRESSMEDDELANDE 2016-10-25

Svedala Kommun döms att betala 22 000 kr till kvinna som utsatts för trakasserier och sexuella trakasserier

 

Malmö mot Diskriminering har sedan 2012 utrett och drivit ett ärende gentemot Svedala Kommun och idag kom domen. Ärenden gäller en ung kvinna som under sin skoltid utsatts för trakasserier och sexuella trakasserier, där inte kommunen gjort tillräckligt för att utreda och åtgärda situationen.

 

“Vi är nöjda med domen. Domstolen har konstaterat att skolan inte har gjort en ordentlig utredning av de upprepade trakasserierna och att skolan därmed inte satt in tillräckliga åtgärder för att få stopp på det vår anmälare har utsatts för.” säger Disa Nordling, jurist på Malmö mot Diskriminering

 

Kvinnan anmälde sitt ärenden till Diskrimineringsombudsmannen (DO) redan 2010. DO valde att lägga ner ärendet då de inte bedömde att de skulle kunna vinna framgång med det i domstol.

 

”Malmö mot Diskriminering har arbetat med målet under lång tid och är oerhört glada att vår anmälare nu till slut har fått upprättelse. Som organisation är vi tacksamma för att vi har fått möjlighet att driva detta ärende, men vi är samtidigt väldigt kritiska till hur detta och flera andra liknande ärenden hanteras av svenska myndigheter. Barn och unga som utsätts för diskriminering och trakasserier i skolan har i dag ytterst få möjligheter att få hjälp och stöd för att få upprättelse. Detta är ett grundläggande ansvar som i första hand staten måste ta.” säger Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot Diskriminering

 

Pressmeddelandet som .pdf

PRESSMEDDELANDE

Kvinna får 14 000 kr efter att ha diskriminerats på grund av sin könsidentitet.

 

I Maj anmälde en kvinna till Malmö mot Diskriminering (MmD) att hon utsatts för diskriminering kopplad till hennes könsidentitet. På kvinnans födelsedag fick hon ett sms från ett företag där hon är kund med texten: ”Grattis på födelsedagen Maria (före detta Erik)!”*.

 

Kvinnan som för två år sedan ändrat sitt förnamn till ett kvinnligt kodat förnamn eftersom hon lever som kvinna och genomgår könsbekräftande behandling tog mycket illa vid sig av formuleringen i sms:et. Företaget menar att det som hänt är ett enskilt misstag av en anställd och att det står i strid med företagets policy. Företaget delar MmD:s uppfattning om att kvinnan utsatts för diskriminering och har nu betalat 14 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 

”Att bli respekterad och få sin könsidentitet bekräftad är en mänsklig rättighet som alltför ofta kränks i dagens Sverige. MmD möter många transpersoner som utsatts för diskriminering och vet att mörkertalet för just denna grupp är stort. Vår förhoppning är att fler ska våga anmäla och ta sina ärenden vidare! ” säger MmD:s jurist Johanna Ingemarsson

 

* Namnen är fingerade

 

Pressmeddelandet som .pdf

Pressmeddelande

Kvinna får 14 000 kr efter att ha diskriminerats på grund av sin könsidentitet.

I Maj anmälde en kvinna till Malmö mot Diskriminering (MmD) att hon utsatts för diskriminering kopplad till hennes könsidentitet. På kvinnans födelsedag fick hon ett sms från ett företag där hon är kund med texten: ”Grattis på födelsedagen Maria (före detta Erik)!”*.

Kvinnan som för två år sedan ändrat sitt förnamn till ett kvinnligt kodat förnamn eftersom hon lever som kvinna och genomgår könsbekräftande behandling tog mycket illa vid sig av formuleringen i sms:et. Företaget menar att det som hänt är ett enskilt misstag av en anställd och att det står i strid med företagets policy. Företaget delar MmD:s uppfattning om att kvinnan utsatts för diskriminering och har nu betalat 14 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

”Att bli respekterad och få sin könsidentitet bekräftad är en mänsklig rättighet som alltför ofta kränks i dagens Sverige. MmD möter många transpersoner som utsatts för diskriminering och vet att mörkertalet för just denna grupp är stort. Vår förhoppning är att fler ska våga anmäla och ta sina ärenden vidare! ” säger MmD:s jurist Johanna Ingemarsson

* Namnen är fingerade

Ärende mot Helsingborg stad

Med anledning av det ärende som vi driver mot Helsingborgs Stad gällande en man som på grund av hur han hälsar inte längre fått jobba kvar i kommunen önskar vi göra följande uttalande:

 

Frågan om att ta i hand kopplat till religion debatteras ofta. Det är en fråga där rättigheter potentiellt ställs mot varandra. Malmö mot Diskriminering får av denna anledning ofta frågor från såväl arbetsgivare som andra vad som gäller juridiskt. I dagsläget kan vi inte svara på detta då praxis är begränsad. Vi har valt att stämma in ärendet i domstol för att vi förhoppningsvis ska få klarhet i denna fråga.