Öppna kurser

Diskrimineringslagen i arbetslivet – grundkurs

Vill du som chef, HR eller facklig lära dig mer om diskrimineringslagen och hur den appliceras i praktiken? Då är det här kursen för dig! I denna grundkurs täcker vi in de flesta områden där diskrimineringslagen gäller i arbetslivet*.  Som deltagare får du en helhetsbild av lagen, flera exempel från verkligheten samt verktyg och tips för att kunna hantera lagstiftningen i praktiken.

Varmt välkommen på denna inspirerande förmiddag hos oss på Malmö mot Diskriminering.

Kursen hålls i mindre grupper om max 12 deltagare med gott om utrymme för diskussion och reflektion. Tillsammans med kursledaren och de andra deltagarna kommer du få möjlighet att sätta dina frågor i ett sammanhang och koppla dem till dig själv och din verksamhet. Vi utgår från cases och praktiska exempel. Allt för att du långsiktigt ska få ut så mycket som möjligt av kurstillfället. Kursen hålls av en av våra jurister som har mångårig erfarenhet av att utbilda och att driva diskrimineringsärenden i domstol.
 

Vi går igenom:

 • Vilka diskrimineringsgrunder skyddas och när kan undantag göras från förbudet?
 • Hur ser skyddet ut när det kommer till direkt och indirekt diskriminering?
 • Hur ser skyddet ut när det kommer till trakasserier och sexuella trakasserier?
 • Vad innebär bristande tillgänglighet och repressalier?
 • Vad krävs av en arbetsgivare då det kommer till att utreda och åtgärda vid kännedom om trakasserier?
 • Hur översätter jag lagens krav till min specifika verksamhet?
 • Vad händer om lagen inte följs?

 

Längd: 3,5 timmar

Tid: 8:30-12.00, inklusive kaffe

Datum: 5/9 samt 7/10

Plats: Malmö mot Diskriminering, Nobelvägen 36 C, Malmö

Pris per deltagare: 3800 kronor (exkl. moms)

 

* Diskrimineringslagens alla delar förutom aktiva åtgärder gås igenom i denna kurs. För aktiva åtgärder se kursen aktiva åtgärder i arbetslivet.

 

ANMÄL DIG HÄR

 

Det finstilta:
Anmälan är bindande. Dock kan kursanmälan överlåtas till en kollega.

 

Aktiva åtgärder i arbetslivet

Vill du som delaktig i arbetsplatsens aktiva åtgärdsarbete lära dig om hur du översätter lagen till din organisations verklighet? Då är det här kursen för dig! Som deltagare får du en helhetsbild av lagen, samt verktyg och tips för att implementera de fyra stegen på din arbetsplats.

Varmt välkommen på denna inspirerande förmiddag hos oss på Malmö mot Diskriminering.

 

Kursen hålls i mindre grupper om max 12 deltagare med gott om utrymme för diskussion och reflektion. Tillsammans med kursledaren, som är en av våra erfarna processledare, och de andra deltagarna kommer du få möjlighet att sätta dina frågor i ett sammanhang och koppla dem till dig själv och din verksamhet. Allt för att du långsiktigt ska få ut så mycket som möjligt av kurstillfället.

 

Vi går igenom:

 • Mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen– hur är tänket bakom lagen?
 • Vad innebär de fyra stegen undersök, analysera, åtgärda och följa upp?
 • Hur övergår vi från målstyrt till processtyrt likabehandlingsarbete?
 • Hur möjliggör vi samverkan?
 • Hur översätter jag lagens krav till min specifika verklighet?
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

 

Längd: 3,5 timmar

Tid: 8:30-12.00, inklusive kaffe

Datum: 10/9 samt 24/10

Plats: Malmö mot Diskriminering, Nobelvägen 36 C, Malmö

Pris per deltagare: 3800 kronor (exkl. moms)

 

ANMÄL DIG HÄR

Det finstilta:
Anmälan är bindande. Dock kan kursanmälan överlåtas till en kollega.

 

”Att tillsammans med MmD:s processledare bolla prioriteringar, avgränsningar och synliggöra hinder och risker i vår egna verksamhet har varit ett stort stöd och verktyg i vårt strategiska såväl som operativa arbete. Vi rekommenderar alla arbetsgivare att ta hjälp av experter för att förstå och konkretisera aktiva åtgärdsarbetet – en viktig pusselbit för både ökad mångfald och inkludering på våra arbetsplatser.”

Alexandra Jaegers, projektledare mångfald och inkludering, Skanska


”Vårt samarbete med MMD har varit mycket kompetenshöjande och har medvetandegjort våra medlemmar och anställda på ett utomordentligt vis!”

 Marcus Eriksson, Ombudsman Byggnads Skåne


”Arbetet med aktiva åtgärder kräver att ett ”översättningsarbete” görs, att vi bryter ned frågorna till konkreta åtgärder i organisationens vardag. Arbetet tillsammans med MmD har utvecklat min egen förståelse för lagens innebörd, och att ta hjälp av experter på området ger helt andra förutsättningar att göra ett arbete i den egna organisationen som förändrar på riktigt!”

Helena Stavreski, universitetsadjunkt i Ledarskap och organisation Malmö Universitet