Processledning i det aktiva åtgärdsarbetet

Vi ger processtöd och handledning

Ibland kan kravet på aktiva åtgärder kännas lite för stort: Var ska vi börja? Hur ska vi genomföra de fyra stegen på bästa sätt? Hur får vi med alla på tåget? MmD erbjuder råd och stöd med gedigen erfarenhet.

Vi erbjuder

  • nulägesanalys
  • rådgivning och rekommendationer i alla steg eller i delar av arbetet
  • kortare utbildningar för styrgrupper eller hela arbetsplatser
  • kick-start av undersöknings- och analysmoment och ger stöd för det fortsatta arbetet
  • handlednings- och processtöd i framtagandet av riktlinjer och rutiner
  • längre process- och handledning till exempelvis referensgrupper eller ledningsgrupper i det systematiska arbetet

”Att tillsammans med MmD:s processledare bolla prioriteringar, avgränsningar och synliggöra hinder och risker i vår egna verksamhet har varit ett stort stöd och verktyg i vårt strategiska såväl som operativa arbete. Vi rekommenderar alla arbetsgivare att ta hjälp av experter för att förstå och konkretisera aktiva åtgärdsarbetet – en viktig pusselbit för både ökad mångfald och inkludering på våra arbetsplatser.”

Alexandra Jaegers, projektledare mångfald och inkludering, Skanska


”Vårt samarbete med MmD har varit mycket kompetenshöjande och har medvetandegjort våra medlemmar och anställda på ett utomordentligt vis!”

 Marcus Eriksson, Ombudsman Byggnads Skåne


”Arbetet med aktiva åtgärder kräver att ett ”översättningsarbete” görs, att vi bryter ned frågorna till konkreta åtgärder i organisationens vardag. Arbetet tillsammans med MmD har utvecklat min egen förståelse för lagens innebörd, och att ta hjälp av experter på området ger helt andra förutsättningar att göra ett arbete i den egna organisationen som förändrar på riktigt!”

Helena Stavreski, universitetsadjunkt i Ledarskap och organisation Malmö Universitet


Våra processledare har gedigen erfarenhet av processledning, handledning och utbildningsinsatser inom arbetsliv och för utbildningsanordnare. Dessutom har vi genomfört en forskningscirkel däransvariga inominom näringsliv, myndigheter och civilsamhället haft möjlighet att pröva och utvärdera aktivt åtgärdsarbete i praktiken. Detta arbete har lett fram till unika erfarenheter som inom kort kommer publiceras i en handbok.

Frågor eller intresserad av handboken? Tveka inte att höra av dig till våra processledare:

Jerk Elmén
+46 70 275 49 13
jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se

Ana Marega
+ 46 70 291 13 63
ana.marega@malmomotdiskriminering.se

Våra öppna kurser

Inga öppna kurser inbokade för tillfället.