Processledning i det aktiva åtgärdsarbetet

Vår processledande verksamhet arbetar med att ge stöd i det förebyggande och främjande arbetet mot diskriminering. Verksamheten finansieras inledningsvis av Malmö stad.

Processledning kan innebära allt från kortare utbildningsinsatser i normkritiskt bemötande till exempelvis personalen på en skola eller ett företags kundtjänst. Till längre stödinsatser där vi hjälper verksamheter bygga sina likabehandlingsstrukturer, från policyn till praktiska metoder i det vardagliga arbetet.

Den processledande verksamheten arbetar dessutom idag med en längre satsning i form av en forskningscirkel i samarbete med forskare på Malmö högskola. Syftet med cirkeln är att ta fram ny kunskap och metoder för det aktiva åtgärdsarbetet inom arbetslivet. Vi hoppas kunna sprida våra erfarenheter från cirkeln under hösten 2018.
Vill du veta mer om den processledande verksamheten, eller är du intresserad av att anlita oss? Då kan du höra av dig till någon av våra processledare:

Jerk Elmén
+46 70 275 49 13
jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se

Ana Marega
+ 46 70 291 13 63
ana.marega@malmomotdiskriminering.se