Processtöd

VI GER PROCESSTÖD OCH HANDLEDNING

Aktiva åtgärder är en process för att höja medvetenheten om diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen.

Ibland kan kravet på aktiva åtgärder kännas lite för stort: Var ska vi börja? Hur ska vi genomföra de fyra stegen på bästa sätt? Hur får vi med alla på tåget? Malmö mot Diskriminering erbjuder råd och stöd med gedigen erfarenhet.

 

Vi erbjuder:

  • Nulägesanalys
  • Rådgivning och rekommendationer i alla steg eller i delar av arbetet
  • Kortare utbildningar för styrgrupper eller hela arbetsplatser
  • Kick-start av undersöknings- och analysmoment och stöd för det fortsatta arbetet
  • Handlednings- och processtöd i framtagandet av riktlinjer och rutiner
  • Längre process- och handledning till exempelvis referensgrupper eller ledningsgrupper i det systematiska arbetet

Handboken Att få plats som människa i en organisation – aktiva åtgärder i praktiken

Vår handbok är en inspiration för dig som arbetar med aktiva åtgärder på din arbetsplats. Boken har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter. Boken beskriver de juridiska ramarna och ger praktiska tips utifrån fem olika case. Aktiva åtgärder är en process för att höja medvetenheten om diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen. I boken visar vi vad som behövs för att processen ska ge denna effekt.

Är ni intresserade av att ta del av vårt processtöd? Tveka inte att höra av dig till våra processledare:

Jerk Elmén
070-275 49 13
jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se

Ana Marega
070-291 13 63
ana.marega@malmomotdiskriminering.se