Basutbildningar

Malmö mot Diskriminering har sex utbildningar i sitt basutbud:

– Grundutbildning i mänskliga rättigheter och Diskrimineringslagen.
– Fördjupningsutbildning i Diskrimineringslagen med fokus på området Arbetsliv
– Fördjupningsutbildning i Diskrimineringslagen med fokus på området Utbildning
– Fördjupningsutbildning i aktiva åtgärder
– Fördjupningsutbildning i Diskrimineringslagen med fokus på området vår och hälsa
 Fördjupningsutbildning i Diskrimineringslagen med fokus på området Bostad
 Fördjupningsutbildning i mänskliga rättigheter

Alla utbildningar i basutbudet kan anpassas till pass om 3 timmar eller 4 timmar.

Gällande någon av utbildningarna i basutbudet kräver vi, under förutsättning att vi inte är uppbokade på annat håll, minimum två veckors framförhållning vid bokning.

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg?

Tveka inte att kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se eller på 040 – 636 51 40.