Särskilt om bostadsdiskriminering

Bostadsdiskriminering

Visste du att diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på bostadsmarknaden? Här listar vi några exempel på händelser.

1. När du hyr bostad

Om hyresvärden skiftar i sitt bemötande när den förstår att du har en viss etnisk tillhörighet eller religion – och den lägenhet som tidigare fanns för uthyrning inte längre är tillgänglig – då kan man misstänka diskriminering.

2. När du vill byta lägenhet

En ensamstående mamma av somaliskt ursprung önskar byta lägenhet då hon upplever att det är osäkert för hennes barn att växa upp i bostadsområdet där de nu bor. Hyresvärden låter henne veta att det inte finns några lediga lägenheter. Mamman vet dock att hennes vän med svensk-klingande namn och samma inkomst precis har flyttat med sina barn till en lägenhet i ett annat område.

3. När grannar trakasserar

En familj av romskt ursprung med fyra barn har fått flera klagomål från grannar om högt ljud. Grannarna har också skickat meddelanden till familjen med budskapet att de inte vill ha en romsk familj i sin byggnad. Familjen är rädd att bli vräkt om de får fler klagomål och försöker hålla barnen så tysta som möjligt, hela tiden. Familjen har pratat med hyresvärden som bara säger att grannarna har all rätt att klaga. Hyresvärden gör ingenting. 

Diskrimineringstester

För att identifiera bostadsdiskriminering har vi bland annat bedrivit diskrimineringstester. Det är ett test som går ut på att undersöka om en person som faller under en diskrimineringsgrund och söker en bostad blir likadant bemött som en person som inte faller under  diskrimineringsgrunden. Diskrimineringstester är ett första steg mot att själv undersöka, samla bevis och agera mot diskriminering. För att personer själva ska kunna utföra diskrimineringstester har MmD tagit fram en manual för vad man ska tänka på vid diskrimineringstester. Manualen för diskrimineringstester finns att läsa här: Manual för diskrimineringstester

Vårt informationsblad

Genom åren har vi pratat med flera hundra personer som har blivit utsatta för bostadsdiskriminering.  I detta informationsblad beskriver vi hur diskrimineringen kan se ut och vad som kan vara bra att tänka på om du vill anmäla. Informationsbladet finns på flera olika språk, klicka på önskat språk för att ladda ned:
 

Svenska
Engelska
Persiska
Arabiska
Somaliska
Polsk romani
Arli
Lovara

Visa ditt stöd!

En gång i månaden delar vi nyheter från verksamheten. Genom att skriva upp dig här gör du en insats för att skapa ett mer jämlikt samhälle.