Bostad

Inkluderande bostadsmarknad

Vi har under ett årtionde arbetat med särskild inriktning på diskriminering på bostadsmarknaden. Det vi kan se är att diskrimineringen ofta är svår att bevisa och att ansvarsfrågan kan vara oklar. Oavsett om diskrimineringen är medveten eller omedveten drabbar den individer hårt, då rätten till bostad minskar. Den drabbar även städerna som segregeras som en konsekvens av diskrimineringen.

Malmö kvällstid, mulen himmel

På Malmö mot Diskriminering jobbar vi med information och juridisk rådgivning till individer som har blivit utsatta. Men vi arbetar också tillsammans med fastighetsägare och andra parter på bostadsmarknaden för att minska riskerna för diskriminering. Är du rättighetsbärare och vill veta mer om dina rättigheter? Här hittar du mer information

Tips till fastighetsägare

Här kan du läsa om du är intresserad av vårt förebyggande och främjande arbete. Vårt mål är att bostad som samhällsområde ska omfattas av diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder, liksom arbetslivet och utbildningsverksamheter gör idag. Detta innebär att fastighetsägare som hyr ut bostäder till enskilda bör arbeta systematiskt och kontinuerligt för att minska risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter på bostadshyresmarknaden. Vi har under de senaste åren arbetat för att förstå hur det här arbetet skulle kunna gå till, dels genom att intervjua fastighetsägare om deras syn på diskriminering och dels genom att under ett år bedriva en forskningscirkel, där vi tillsammans med fastighetsägare och rättighetsbärare har utforskat hur ett förebyggande arbete på bostadsmarknaden skulle kunna bedrivas. 

Mellan juli 2023 till juni 2024 bedriver vi ett projekt där vi utformar ett metodmaterial som ska kunna användas av fastighetsägare som vägledning för ett systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering. Materialet beräknas vara klart under våren 2024 och vi kommer sprida det nationellt. Nedan kan du läsa och se filmklipp från tidigare projekt. 

Hör gärna av dig till projektledare Melinda om du har frågor om vårt arbete!

Vårt arbete

Här har vi samlat tips till fastighetsägare som vill arbeta förebyggande för inkludering och mot diskriminering bland hyresgäster. 

Forskningscirkel 2022 - 2023

Under ett år sammanförde Malmö mot Diskriminering  fastighetsägare och representanter för rättighetsbärande parter på bostadshyresmarknaden i Malmö. Tillsammans i en forskningscirkel utforskade deltagarna hur man som ansvarig part kan arbeta förebyggande för att minska risken för diskriminering. I maj 2023 höll vi ett seminarium för att inspirera till ett fortsatt tvärsektoriellt arbete för en jämlik hyresmarknad. Vi arbetar nu vidare för att utveckla de metoder och lärdomar vi har dragit från forskningscirkeln för att utveckla ett generellt metodmaterial för fastighetsägare i hela landet. 

I filmklippen nedan kan du höra deltagarna i forskningscirkeln berätta om varför det behövs ett förebyggande arbete, vikten av samverkan och hur man som fastighetsägare kan tänka om man vill påbörja ett systematiskt förebyggande arbete.

Hur kan diskriminering på hyresmarknaden uppstå?

Att diskriminering på bostadsmarknaden är ett problem har vi konstaterat. Men hur kan diskrimineringen se ut och gå till? I klippet berättar deltagare om olika erfarenheter av diskriminering på bostadsmarknaden. 

Vikten av samverkan

För att kunna arbeta förebyggande mot diskriminering behöver man förstå de som riskerar att bli utsatta. I det här klippet berättar deltagarna om hur viktigt det har varit att samverka mellan rättighetsbärare och fastighetsägare för att säkerställa att man utför ett arbete som är grundat i verkligheten.

Tips till fastighetsägare

Hur kan fastighetsägare börja jobba systematiskt och kontinuerligt för att minska risker för diskriminering bland hyressökande och gäster? I klippet delar deltagare med sig av konkreta tips till fastighetsägare som vill jobba förebyggande för inkludering.

Rapporter

"Jag tror vi diskriminerar utan att vi ens tänker på det"

I denna intervjustudie har vi lyssnat in och analyserat synen på bostadsdiskriminering hos olika parter på marknaden. Tillsammans med forskaren Emil Pull intervjuades 12 aktörer på Malmös bostadsmarknad, varav sju av dem fastighetsägare. Intervjustudien i pdf 

"Rätten till bostad är en nyckel"

I den här projektrapporten delar Malmö mot Diskriminering erfarenheter från vår samverkan med RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) och romska föreningar. Rätten till bostad är en nyckel

"Ett häfte om bostadsdiskriminering"

Bostadsdiskriminering kan se ut på många olika sätt. Vi har sammanställt ett häfte med information om bostadsdiskriminering och dess uttryck. Ett häfte om bostadsdiskriminering

Från 1 juli 2023 – 30 juni 2024 har Malmö mot Diskriminering finansiering från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor för att utforma och sprida ett metodmaterial till fastighetsägare om systematiskt förebyggande arbete för inkludering och mot diskriminering på bostadsmarknaden.

För mer information, kontakta projektledare Melinda melinda.sjunnesson@malmomotdiskriminering.se

MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor