Bostad

Inkluderande bostadsmarknad

Är du fastighetsägare och vill jobba för en inkluderande bostadsmarknad?

Malmö mot Diskriminering har under tio år arbetat för att motverka diskriminering på bostadsmarknaden. Vi har utvecklat ett vägledningsmaterial, baserat på vårt arbete med både fastighetsägare och representanter för hyresgäster. I vägledningen ger vi inspiration kring hur du kan arbeta kunskapshöjande, eller med exempelvis policies för likabehandling, eller rutiner för att hantera rasistiska trakasserier mellan grannar. I den tillhörande fördjupningen utvecklas verktygen, och du kan läsa om två fastighetsägares piloter för att minska riskerna för ojämlik behandling!

Ladda ner: Vägledning | Fördjupning

Person som inte kan ta sig upp för en trappa då hen sitter i rullstol
Illustration: Sofia Lindholm

Vill du veta mer om hur vi kan stötta er? Hör av dig till vår processledare inom inkludering på bostadsmarknaden.

Melinda Sjunnesson, 072 – 501 90 09

melinda.sjunnesson@malmomotdiskriminering.se

Melinda Sjunnesson processledare och jurist

Digitalt Seminarium 24 maj 2024

Den 24 maj kl 8:30 kommer vi ha ett digitalt seminarium tillsammans med Fastighetsägarna Syd och två fastighetsägare. Under seminariet lanserar vi vägledningen och berättar mer om vårt arbete. Här kan du anmäla dig till seminariet!

Vad vi kan se är att det finns både medvetna och omedvetna fördomar som kan leda till ojämlik behandling för hyresgäster, och risker för diskriminering. Därför tror vi att ett förebyggande arbete där kunskapen ökar genom tiden är en nyckel för att öka både trivseln och förtroendet för hyresvärdar. Vi har arbetat både tillsammans med hyresgäster, föreningsliv och med fastighetsägare som vill hitta ett mer systematiskt sätt att förebygga diskriminering och ojämlik behandling.

Längre ner på sidan hittar du mer inspiration om hur du kan jobba förebyggande för inkludering på bostadsmarknaden. Där finns videoklipp från ett seminarium med olika parter på fastighetsmarknaden, efter ett års samarbete i en forskningscirkel. Du hittar också en intervjustudie om bostadsdiskriminering med 12 aktörer på fastighetsmarknaden.

Är du rättighetsbärare och vill veta mer om dina rättigheter? Här hittar du mer information

Illustration: Sofia Lindholm

Material och tips

Här har vi samlat tips till fastighetsägare som vill arbeta förebyggande för inkludering och mot diskriminering bland hyresgäster. 

Vägledning 2024
Vi har utvecklat ett vägledningsmaterial, baserat på vårt arbete med både fastighetsägare och representanter för hyresgäster. I vägledningen ger vi inspiration kring hur du kan arbeta kunskapshöjande, eller med exempelvis policies för likabehandling, eller rutiner för att hantera rasistiska trakasserier mellan grannar. I den tillhörande fördjupningen utvecklas verktygen, och du kan läsa om två fastighetsägares piloter för att minska riskerna för ojämlik behandling!

Ladda ner: Vägledning | Fördjupning

Forskningscirkel 2022 - 2023

Under ett år sammanförde Malmö mot Diskriminering  fastighetsägare och representanter för rättighetsbärande parter på bostadshyresmarknaden i Malmö. Tillsammans i en forskningscirkel utforskade deltagarna hur man som ansvarig part kan arbeta förebyggande för att minska risken för diskriminering. I maj 2023 höll vi ett seminarium för att inspirera till ett fortsatt tvärsektoriellt arbete för en jämlik hyresmarknad. Vi arbetar nu vidare för att utveckla de metoder och lärdomar vi har dragit från forskningscirkeln för att utveckla ett generellt metodmaterial för fastighetsägare i hela landet. 

I filmklippen nedan kan du höra deltagarna i forskningscirkeln berätta om varför det behövs ett förebyggande arbete, vikten av samverkan och hur man som fastighetsägare kan tänka om man vill påbörja ett systematiskt förebyggande arbete.

Hur kan diskriminering på hyresmarknaden uppstå?

Att diskriminering på bostadsmarknaden är ett problem har vi konstaterat. Men hur kan diskrimineringen se ut och gå till? I klippet berättar deltagare om olika erfarenheter av diskriminering på bostadsmarknaden. 

Vikten av samverkan

För att kunna arbeta förebyggande mot diskriminering behöver man förstå de som riskerar att bli utsatta. I det här klippet berättar deltagarna om hur viktigt det har varit att samverka mellan rättighetsbärare och fastighetsägare för att säkerställa att man utför ett arbete som är grundat i verkligheten.

Tips till fastighetsägare

Hur kan fastighetsägare börja jobba systematiskt och kontinuerligt för att minska risker för diskriminering bland hyressökande och gäster? I klippet delar deltagare med sig av konkreta tips till fastighetsägare som vill jobba förebyggande för inkludering.

Rapporter

"Jag tror vi diskriminerar utan att vi ens tänker på det"

I denna intervjustudie har vi lyssnat in och analyserat synen på bostadsdiskriminering hos olika parter på marknaden. Tillsammans med forskaren Emil Pull intervjuades 12 aktörer på Malmös bostadsmarknad, varav sju av dem fastighetsägare. Intervjustudien i pdf 

"Rätten till bostad är en nyckel"

I den här projektrapporten delar Malmö mot Diskriminering erfarenheter från vår samverkan med RIKC (Romskt informations- och kunskapscenter) och romska föreningar. Rätten till bostad är en nyckel

"Ett häfte om bostadsdiskriminering"

Bostadsdiskriminering kan se ut på många olika sätt. Vi har sammanställt ett häfte med information om bostadsdiskriminering och dess uttryck. Ett häfte om bostadsdiskriminering

Om oss i media

”Liten och hållbar”, Fastighetstidningen 29 september 2023, Läs artikel

”Debatt: Det krävs aktiva åtgärder mot diskriminering”, 23 juni 2023, Läs artikel

Från 1 juli 2023 – 30 juni 2024 har Malmö mot Diskriminering finansiering från Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att utforma och sprida ett metodmaterial till fastighetsägare om systematiskt förebyggande arbete för inkludering och mot diskriminering på bostadsmarknaden.

För mer information, kontakta projektledare Melinda melinda.sjunnesson@malmomotdiskriminering.se

MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor