Vi försvarar varje människas värdighet

Vi försvarar varje människas värdighet

Vi försvarar varje människas värdighet

Diskriminering innebär att någon, på grund av att den tillhör en viss grupp, behandlas sämre än någon annan. Diskriminering kan även vara trakasserier, sexuella trakasserier eller bristande tillgänglighet. Vad som upplevs som diskriminerande behöver dock inte alltid vara diskriminering enligt svensk lag. 

Funderar du på om en upplevelse eller händelse som du har varit med om kan vara diskriminering? Se vår checklista. Checklistan på svenska och checklistan på arabiska.

Mångfald och inkludering

En hög grad av inkludering bidrar till ökat välmående och effektivitet. Innovationen blir dessutom större när våra olikheter tas tillvara. Här delar vi våra fem tips för en inkluderande arbetsplats. Läs tipsen