Vi försvarar varje människas värdighet

Vi försvarar varje
människas värdighet

Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad. Vi verkar för ett samhälle där varje människas värdighet respekteras och där inkludering är en självklarhet. Vi arbetar på flera olika sätt:

  • Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning och driver rättsprocesser
  • Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser
  • Vi utbildar om diskrimineringslagens skyldigheter och rättigheter
  • Vi bildar opinion för att stärka lagens skydd och tillgången till rättvisa

Vår rådgivning riktar sig främst till dig som bor i:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
* Obligatorisk