Vi försvarar varje människas värdighet

Vi försvarar varje människas värdighet

Vi försvarar varje människas värdighet

- Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda

- Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser

- Vi utbildar i diskrimineringslagen

- Vi agerar mot diskriminering

Diskriminering innebär att någon, på grund av att den tillhör en viss grupp, behandlas sämre än någon annan. Diskriminering kan även vara trakasserier, sexuella trakasserier eller bristande tillgänglighet. Vad som upplevs som diskriminerande behöver dock inte alltid vara diskriminering enligt svensk lag. 

Funderar du på om en upplevelse eller händelse som du har varit med om kan vara diskriminering? Se vår checklista. Checklistan på svenska och checklistan på arabiska.