Vi försvarar varje människas värdighet

Vi försvarar varje
människas värdighet

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad.


Vi gör lagen känd och tillgänglig för de som bär ansvar och för de som bär rättigheter.

Vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att ge kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd. All vår juridiska rådgivning och stöd till enskilda är kostnadsfri.

Vår kunskapsproduktion är en resurs för organisationer, företag och myndigheter i deras jämlikhetsarbete.

Senaste Nyheter från MmD!

 

Malmö mot Diskriminering finns till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne.