Styrelsen

Styrelse

Anneli Philipson

Jag har mångårig erfarenhet från föreningsliv och idéburen sektor, både som förtroendevald och som anställd. Jobbar med ledarskapsutveckling, och gärna då gentemot idéburna verksamheter. Jag har varit chef på Hyresgästföreningen med ansvar för bland annat opinionsbildning, kommunikation och lokalt engagemang. Har tidigare varit kommunalråd i Malmö stad och då särskilt engagerad i antidiskriminering, jämställdhet och demokratiutveckling samt arbetsmarknads- och bostadsfrågor. Jag tror på människors engagemang och organisering för förändring. Genom Malmö mot Diskriminering kan vi nå förändring – för den enskilde och för samhället.
Anneli Philipson, ordförande
Anneli Philipson, ordförande

Lena Svenaeus

Jag har en bakgrund som jurist, specialiserad på arbetsrätt och diskrimineringsjuridik, med många års tjänstgöring i den fackliga världen bl.a. på LO-TCO Rättsskydd AB och Akademikerförbundet SSR. Under åren 1994 – 2000 var jag Jämställdhetsombudsman (JämO) med kamp mot lönediskriminering och sexuella trakasserier som profilfrågor. Under senare år har jag varit knuten som forskare till den rättssociologiska institutionen på Lunds universitet. En fråga som idag särskilt engagerar mig är hur diskrimineringsoffer ska få hjälp till upprättelse. Här är Malmö mot Diskriminering en aktör som känns viktigare än någonsin.
Lena Svenaeus, ledamot
Lena Svenaeus, ledamot

Christian Jönsson

Anställd som snickare på NCC sedan 15 år tillbaks. Har de senaste 6 åren, på heltid representerat Byggnads medlemmar centralt i bolaget. Är vidare engagerad i Byggnads internfackligt som ordförande i Malmö och ledamot i LO Malmös styrelse. Rättvisefrågor och att människor ska få vara fria oavsett hur och var vi är i livet är frågor som engagerar mig. Det var en av anledningarna till att jag tog initiativ till kampanjen ”Stoppa machokulturen” för en mer inkluderande byggbransch.

Christian Jönsson, ledamot
Christian Jönsson, ledamot

Saia Said

Till vardags studerar jag dataanalys och arbetar på Polismyndigheten, och har sedan tidigare engagemang från ungdomsorganisationer. Antidiskriminering är särskilt viktigt för mig eftersom jag själv är hörselskadad och därför mån om att alla ska få ta plats och ges möjligheter att delta i samhället. Malmö mot Diskriminering är en verksamhet som gör en verklig skillnad i samhället och det är med en stor ära som jag får sitta i MmDs styrelse.

Saia Said, ledamot
Saia Said, ledamot

Samba Jobe

Text kommer.

Samba Jobe, ledamot
Samba Jobe, ledamot

Mikael Andersson

Jag började mitt yrkesliv på bibliotek med det demokratiuppdrag som den organisationen har. Därefter har jag under många år arbetat med fokus på hälsofrågor och tillgänglighet för hbtqi-gruppen. Jag har även varit politisk sekreterare under nio år. Delaktighet, rättvisa och människors lika värde har varit och är ledord för mig oberoende om jag varit anställd eller föreningsaktiv. Malmö mot Diskriminering har en stor uppgift att stödja personer som blir utsatta för diskriminering.

Mikael Andersson, ledamot
Mikael Andersson, ledamot

Henrik Larsson

Text kommer.

Hanin Shakrah

Text kommer.

Johanna Sjöwall

Text kommer.

Ivar Scotte

Text kommer.

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna?

Skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se och skriv ledamotens namn i ämnesraden.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?