Styrelsen

Tinahåkan Jönsson – Ordförande

Jag heter Tinahåkan Jönsson och normkritik är en viktigt för mig. Till vardags arbetar jag som utbildare i bl.a. värdegrundsfrågor. Jag har varit aktiv föreningsmänniska i många år och varit ordförande för RFSL Malmö, Transföreningen FPES och är nu ordförande i vår Unionen klubb på jobbet. Jag och min fru är också familjehem till ett ensamkommande flyktingbarn. Jag ser fram emot att få arbeta med alla diskrimineringsgrunder.
Mail: ordforande@malmomotdiskriminering.se

Gunilla Gustafsson – vice Ordförande

Jag heter Gunilla Gustafsson, är förskollärare och har arbetat för och med barn hela mitt yrkesliv. Sen 1990, när Sverige ratificerade FNs barnkonvention, har jag haft denna som grund och rättesnöre i arbetet och på fritiden. Nu är jag pensionär och har den stora turen att ha fått komma in i MmDs verksamhet där jag hoppas att kunna bidra med min erfarenhet och kompetens.

Jeanette Larsson – Ledamot

Jag heter Jeanette Larsson och har min bakgrund som polis i Skåne i 25 år, 1989 – 2014. Under mina polisår har jag vid flera tillfällen reagerat mot diskriminering och fördomsfulla uttalanden om våra medmänniskor från bland annat min egen yrkeskår, där jag var värdegrundsansvarig på Länskriminalavdelningen. Numera är jag egen företagare, driver Carpe Courage AB, där jag bland annat utbildar och föreläser om civilkurage, mångfald och hatbrott. Mitt motto är ”bättre lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”.

Lasse Flygare – Kassör

Jag heter Lasse Flygare och är nominerad till styrelsen av ABF Malmö/Lomma/Burlöv. ABF utgår från varje individs intressen och behov och vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. ABF vill ge mest till dem som har minst. Detta tar jag med sig in i MmD:s styrelse.

Anneli Philipson – Ledamot

Jag heter Anneli Philipson och jobbar med bostadspolitiska frågor på Hyresgästföreningen. Har tidigare varit kommunalråd i Malmö stad och då varit engagerad i antidiskriminering, jämställdhet och demokratiutveckling samt arbetsmarknads- och bostadsfrågor. Allas lika värde, lika rättigheter, skyldigheter och förutsättningar är drivkrafter för mitt engagemang.

Katarina Hjörneby – Ledamot

Jag heter Katarina Hjörneby och nominerad till styrelsen av Handelsanställdas förbund. Förutom att vara engagerad i MmD är jag en del av Handels och ABF/LOs handledarlag där jag får möjlighet att möta, inspirera och utbilda medlemmar och förtroendevalda. Jag är också ordförande i Feministiska Psykologstudenter Lund. Arbetsmarknads-, demokrati- och jämställdhetsfrågor ligger mig mycket varmt om hjärtat. Genom MmD hoppas jag att mitt engagemang kan göra skillnad.

Irene Malmberg – Suppleant

Jag heter Irene Malmberg och jag är pensionär efter många år som tjänsteperson i Malmö stad. Där arbetade jag senast med ansvar för frågor rörande rasism och diskriminering. Jag tycker att MmD är en mycket viktig samhällsaktör och jag uppskattar förtroendet att få arbeta i styrelsen.

Christian Jönsson – suppleant

Anställd som snickare på NCC sedan 15 år tillbaks. Har de senaste 6 åren, på heltid representerat Byggnads medlemmar centralt i bolaget. Är vidare engagerad i Byggnads internfackligt som ordförande i Malmö och ledamot i LO Malmös styrelse bl.a. Rättvisefrågor och att människor ska få vara fria oavsett hur och var vi är i livet är frågor som engagerar mig. De va en av anledningarna till att jag va med och tog initiativ till kampanjen ”Stoppa machokulturen” i byggbranschen för en mer inkluderande bransch.

Alexandra Jaegers – suppleant

Arbetar med människor, kommunikation och förändring på Skanska.
Brinner för att skapa delaktighet, öppenhet och utveckling.
Bakgrund inom HR, Kommunikation samt ideellt arbete för att praktiskt integrera barns rättigheter med fokus på skola i Uganda.

Saia Said – suppleant

Text kommer inom kort

John Stigmar – suppleant

Text kommer inom kort

Samba Jobe – suppleant

Text kommer inom kort

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna?

Skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se och skriv ledamotens namn i ämnesraden.