Styrelsen

Katarina Hjörneby – Ordförande

Jag heter Katarina Hjörneby och nominerad till styrelsen av Handelsanställdas förbund. Förutom att vara engagerad i MmD är jag en del av Handels och ABF/LOs handledarlag där jag får möjlighet att möta, inspirera och utbilda medlemmar och förtroendevalda. Jag är också ordförande i Feministiska Psykologstudenter Lund. Arbetsmarknads-, demokrati- och jämställdhetsfrågor ligger mig mycket varmt om hjärtat. Genom MmD hoppas jag att mitt engagemang kan göra skillnad.

John Stigmar – suppleant

Text kommer inom kort

Anneli Philipson – Ledamot

Jag heter Anneli Philipson och jobbar med bostadspolitiska frågor på Hyresgästföreningen. Har tidigare varit kommunalråd i Malmö stad och då varit engagerad i antidiskriminering, jämställdhet och demokratiutveckling samt arbetsmarknads- och bostadsfrågor. Allas lika värde, lika rättigheter, skyldigheter och förutsättningar är drivkrafter för mitt engagemang.

Jeanette Larsson – Ledamot

Jag heter Jeanette Larsson och har min bakgrund som polis i Skåne i 25 år, 1989 – 2014. Under mina polisår har jag vid flera tillfällen reagerat mot diskriminering och fördomsfulla uttalanden om våra medmänniskor från bland annat min egen yrkeskår, där jag var värdegrundsansvarig på Länskriminalavdelningen. Numera är jag egen företagare, driver Carpe Courage AB, där jag bland annat utbildar och föreläser om civilkurage, mångfald och hatbrott. Mitt motto är ”bättre lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”.

Christian Jönsson – Ledamot

Anställd som snickare på NCC sedan 15 år tillbaks. Har de senaste 6 åren, på heltid representerat Byggnads medlemmar centralt i bolaget. Är vidare engagerad i Byggnads internfackligt som ordförande i Malmö och ledamot i LO Malmös styrelse bl.a. Rättvisefrågor och att människor ska få vara fria oavsett hur och var vi är i livet är frågor som engagerar mig. De va en av anledningarna till att jag va med och tog initiativ till kampanjen ”Stoppa machokulturen” i byggbranschen för en mer inkluderande bransch.

Saia Said – Ledamot

Text kommer inom kort

Lena Svenaeus – Ledamot

Text kommer inom kort

Farid Sharafuddin – Suppleant

Text kommer inom kort

Samba Jobe – Suppleant

Text kommer inom kort

Andreas Berg – Suppleant

Text kommer inom kort

Cajsa Jönsson- Suppleant

Text kommer inom kort

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna?

Skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se och skriv ledamotens namn i ämnesraden.