Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad kostar det att vända sig till Malmö mot Diskriminering?

Det är alltid helt gratis att som enskild vända sig till våra jurister med ett diskrimineringsärende.

Finns det möjlighet till tolk?

Om behov finns av tolk så har vi möjlighet att boka in detta. Meddela oss då innan eventuellt möte. Känner du någon som kan tolka får denna gärna följa med, dock tillåter vi inte personer under 18 år att utföra tolkning.

Är Malmö mot Diskriminering en myndighet?

Nej. Malmö mot Diskriminering är en oberoende ideell organisation. Vi är således inte en del av Malmö stad och vi är inte heller en myndighet. Detta innebär till exempel att ingen kan begära ut handlingar från oss.

Hur ser tillgängligheten ut hos er?

Vårt kontor är beläget på bottenvåningen och är anpassat för att ta emot personer med rullstol, permobil och rullator. Dessvärre är inte vår ytterdörr anpassad för personer med syn- och hörselnedsättningar och våra dörrar saknar automatiska dörröppnare. Meddela oss så möter vi upp utanför om det behövs. Vi har tyvärr inte tillgång till hörselslingor. Ledarhundar är välkomna.

Jag har blivit orättvist behandlad, men vet inte om det är diskriminering?

Har du upplevt en situation som gjort dig illa till mods och kränkt är du alltid välkommen att höra av dig till oss för råd och stöd. När en anmälan inkommer till Malmö mot Diskriminering utreder vi om ärendet faller inom diskrimineringslagens ramar. Om det inte gör det, men vi kan se att det förekommit konstiga, felaktiga eller orättvisa omständigheter försöker vi sätta anmälaren i kontakt med någon organisation eller person i våra nätverk som vi tror är bättre lämpad att hjälpa den enskilda i sitt ärende.

Kan ni driva mitt ärende i domstol?

Endast ett litet antal av de ärenden som kommer in till Malmö mot Diskriminering stäms in i domstol (kanske 1 eller 2 om året). Vi är en ideell organisation med små resurser som främst arbetar med rådgivning, stöd och olika former av samförståndslösningar. Om du önskar att ditt ärende drivs i domstol är det viktigt att du säger det till den jurist som handlägger ärendet. Om Malmö mot Diskriminering kan åta sig att driva ärendet beror sedan på våra ekonomiska förutsättningar, vår arbetsbelastning och på frågor som rör bevisning och möjlighet att nå andra lösningar.