Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad kostar det att vända sig till Malmö mot Diskriminering?

Det är alltid helt gratis att vända sig till MmD med diskrimineringsärende.

Finns det möjlighet till tolk?

Om behov finns av tolk meddela MmD detta innan eventuellt möte så vi har möjlighet att boka in detta. Känner du någon som kan tolka får denna gärna följa med, dock tillåter vi inte personer under 18 att utföra tolkning.

Är Malmö mot Diskriminering en myndighet?

Nej. Malmö mot Diskriminering är en oberoende ideell organisation. Vi är således inte en del av Malmö stad och vi är inte heller en myndighet. Detta innebär till exempel att ingen kan begära ut handlingar från oss.

Hur ser tillgängligheten ut hos er?

Vårt kontor är beläget på bottenvåningen och är anpassat för att ta emot personer med rullstol, permobil och rullator. Dessvärre är inte vår ytterdörr anpassad för personer med syn- och hörselnedsättningar och våra dörrar saknar automatiska dörröppnare. Meddela oss så möter vi upp utanför om det behövs. Vi har tyvärr inte tillgång till hörselslingor. Ledarhundar är välkomna.

Jag har blivit orättvist behandlad, men vet inte om det är diskriminering?

Har du upplevt en situation som gjort dig illa till mods och kränkt är du alltid välkommen att höra av dig till oss för råd och stöd. När en anmälan inkommer till Malmö mot Diskriminering utreder vi om ärendet faller inom diskrimineringslagens ramar. Om det inte gör det, men vi kan se att det förekommit konstiga, felaktiga eller orättvisa omständigheter försöker vi sätta anmälaren i kontakt med någon organisation eller person i våra nätverk som vi tror är bättre lämpad att hjälpa den enskilda i sitt ärende.

Kan ni driva mitt ärende i domstol?

Endast ett fåtal av de ärenden som kommer in till Malmö mot Diskriminering stäms in i domstol. Vi är en ideell organisation med begränsade resurser som främst arbetar med rådgivning, stöd och olika former av samförståndslösningar. Om du önskar att ditt ärende drivs i domstol är det viktigt att du säger det till den jurist som handlägger ärendet. Om Malmö mot Diskriminering kan åta sig att driva ärendet hänger sedan samman med dels våra ekonomiska förutsättningar och arbetsbelastning, men också frågor som rör bevisning och möjlighet att nå andra lösningar.

Visa ditt stöd!

En gång i månaden delar vi nyheter från verksamheten. Genom att skriva upp dig här gör du en insats för att skapa ett mer jämlikt samhälle.