Pågående projekt

Våra projekt

Inkluderande bostadsmarknad

Mellan juli 2023 till juni 2024 utformar vi ett metodmaterial till fastighetsägare som vägledning för ett systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering och rasism i sina verksamheter. Projektets primära målgrupp är fastighetsägare som tillhandahåller och förvaltar hyresbostäder. Projektet drivs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Läs om projektet.

Rätt på riktigt

I projektet Rätt på Riktigt samverkar Malmö mot Diskriminering med 25 organisationer för att fler elever med särskilda behov ska få sina rättigheter tillgodosedda i skolan. Projektet drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Läs om projektet.

Avslutade projekt

Forskningscirkel: inkluderande bostadsmarknad

Projektet drevs från september 2022 till juni 2023 med stöd från MUCF. Läs om projektet.

Unga för unga mot Diskriminering

Projektet drevs från november 2021 – november 2022 med stöd från MUCF. Läs om projektet.

Chefsrekrytering och etnicitet

En ESF-förstudie i samverkan med Malmö stad som vi genomförde under maj 2021 – januari 2022. Läs om projektet.

Dialog för en jämlik bostadsmarknad

Juni 2020 – april 2022. Stöd från Delegationen mot segregation. Läs om projektet 

Aktion som metod

Juli 2019 till juni 2022. Stöd från Allmänna Arvsfonden. Läs om projektet

Diskriminering mot Barn och Unga

Maj 2016 – juli 2019. Stöd från Allmänna Arvsfonden.

Barnboken_kim_berättar