Pågående projekt

Våra projekt

I en unik samverkan har Malmö mot Diskriminering sammanfört fastighetsägare, civilsamhälle och Malmö stad för att utforska hur fastighetsägare kan förebygga diskriminering och verka för en inkluderande bostadsmarknad. Projektet drivs med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Läs om projektet.

I projektet Rätt på Riktigt samverkar Malmö mot Diskriminering med 25 organisationer för att fler elever med särskilda behov ska få sina rättigheter tillgodosedda i skolan. Projektet drivs med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Läs om projektet.

Avslutade projekt

Unga för Unga mot Diskriminering

November 2021 - november 2022. Stöd från MUCF.

Förstudie: Chefsrekrytering och etnicitet

Maj 2021 - januari 2022. En ESF-förstudie i samverkan med Malmö stad.

Dialog för en jämlik bostadsmarknad

Juni 2020 - april 2022. Stöd från Delegationen mot segregation.

Aktion som metod

Juli 2019 till juni 2022. Stöd från Allmänna Arvsfonden

Barnboken_kim_berättar

Diskriminering mot Barn och Unga

Maj 2016 - juli 2019. Stöd från Allmänna Arvsfonden

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?