Personal

Vilma Seth

Verksamhetschef (föräldraledig)

Johanna_rund

Johanna Ingemarsson

Tillförordnad verksamhetschef och jurist

johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se


Karin Henrikz

Biträdande verksamhetschef, jurist och utbildare

radgivning@malmomotdiskriminering.se

 

Bobby Moreau-Raquin

Administrativ koordinator
 
info@malmomotdiskriminering.se

Sara Duarte

Kommunikatör

sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

Ana Marega

Processledare och uppdragssamordnare

ana.marega@malmomotdiskriminering.se

Anjali Haryana

Projektledare med ansvar för projektverksamheten

anjali.haryana@malmomotdiskriminering.se

Jerk Elmén

Processledare
 
jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se

Jay Seipel

Utbildare

jay.seipel@malmomotdiskriminering.se

Melinda Sjunnesson 

Jurist och processledare

radgivning@malmomotdiskriminering.se

Ellen Forsblad

Jurist och utbildare (föräldraledig)

radgivning@malmomotdiskriminering.se

Disa Nordling

Jurist och utbildare

radgivning@malmomotdiskriminering.se