Personal


Karin Henrikz

Biträdande verksamhetschef och Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: arbetslivet samt det aktiva åtgärdsarbetet.

Johanna Ingemarsson

Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: utbildningsområdet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Jay Seipel

Utbildningsansvarig
Ansvarsområden: utbildningar, informationsinsatser, medlemmar och samverkan.

Bobby Moreau-Raquin

Administrativ koordinator
E-post: bobby.moreauraquin@malmomotdiskriminering.se

Sara Duarte

Projektledare, Projektet Aktion som Metod

Anjali Haryana

Projektledare, Projektet Unga för Unga mot Diskriminering


Disa Nordling

Jurist, Projektet Aktion som Metod


Therese Rolfsdotter

Jurist, Projektet Aktion som Metod & Projektet Unga för Unga mot Diskriminering

Ellen Forsblad – föräldraledig

Jurist, Projektet Aktion som Metod

Melinda Sjunnesson

Jurist & Processledare

Ana Marega

Processledare 

Jerk Elmén
Processledare

Pomme J Corvellec
Jurist