Personal

Johan Ekblad
Verksamhetschef
Ansvarsområden: organisationsutveckling, planering, genomförande, administration, personal och budget.


Karin Henrikz

Biträdande verksamhetschef och Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: arbetslivet samt det aktiva åtgärdsarbetet.

Johanna Ingemarsson

Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: utbildningsområdet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Hillevi Brandt

Jurist

Jay Seipel

Utbildningsansvarig
Ansvarsområden: utbildningar, informationsinsatser, medlemmar och samverkan.

Bobby Moreau-Raquin

Administrativ koordinator
E-post: bobby.moreauraquin@malmomotdiskriminering.se

Sara Duarte – föräldraledig

Projektledare, Projektet Aktion som Metod

Anjali Haryana

Vikarierande projektledare, Projektet Aktion som Metod


Disa Nordling

Jurist, Projektet Aktion som Metod

Therese Rolfsdotter – föräldraledig

Jurist, Projektet Aktion som Metod

Melinda Sjunnesson

Jurist, Projektet Aktion som Metod

Ana Marega

Processledare inom den processledande verksamheten

Jerk Elmén
Processledare inom den processledande verksamheten