Personal

Personal

Vilma Seth

Verksamhetschef

vilma.seth@malmomotdiskriminering.se


Karin Henrikz

Biträdande verksamhetschef och jurist

info@malmomotdiskriminering.se

Sara Duarte

Kommunikatör
0702 69 68 03
sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

Melinda Sjunnesson 

Utbildningssamordnare, processledare och jurist

melinda.sjunnesson@malmomotdiskriminering.se

Jerk Elmén

Jerk Elmén

Processledare
 
jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se

Anjali Haryana

Projektledare och barnrättsstrateg

anjali.haryana@malmomotdiskriminering.se

Johanna_rund

Johanna Ingemarsson

Jurist

radgivning@malmomotdiskriminering.se

Simon Ljunglöf

Jurist

radgivning@malmomotdiskriminering.se

Disa Nordling

Föräldraledig

Jurist

Ana Marega

Tjänstledig

Processledare