Personal

Vilma Seth

Verksamhetschef


Karin Henrikz

Biträdande verksamhetschef och jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: arbetslivet samt det aktiva åtgärdsarbetet.

 

Ana Marega

Utbildningsansvarig 

Ansvarsområden: utbildnings- och processledningsuppdrag samt informationsinsatser.

Sara Duarte

Kommunikatör

sara.duarte@malmomotdiskriminering.se

Johanna Ingemarsson

Jurist 
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: utbildningsområdet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Jerk Elmén

Processledare

Anjali Haryana

Projektledare


Disa Nordling

Jurist

Melinda Sjunnesson

Jurist och processledare

Jay Seipel – deltid

Utbildare

Bobby Moreau-Raquin – deltid

Administrativt stöd

Ellen Forsblad – föräldraledig

Jurist