Personal

Johan Ekblad
Verksamhetschef
Ansvarsområden: organisationsutveckling, planering, genomförande, administration, personal och budget.


Karin Henrikz

Biträdande verksamhetschef och Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: arbetslivet samt det aktiva åtgärdsarbetet.

Johanna Ingemarsson

Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: utbildningsområdet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Jay Seipel

Utbildningsansvarig
Ansvarsområden: utbildningar, informationsinsatser, medlemmar och samverkan.

Bobby Moreau-Raquin

Administrativ koordinator
E-post: bobby.moreauraquin@malmomotdiskriminering.se

Sara Duarte – föräldraledig

Projektledare, Projektet Aktion som Metod

Anjali Haryana

Vikarierande projektledare, Projektet Aktion som Metod


Disa Nordling

Jurist, Projektet Aktion som Metod

Ellen Forsblad 

Jurist, Projektet Aktion som Metod

Melinda Sjunnesson

Jurist, Projektet Aktion som Metod

Ana Marega

Processledare inom den processledande verksamheten

Jerk Elmén
Processledare inom den processledande verksamheten