Rätt på Riktigt

Rätt på riktigt

I projektet Rätt på Riktigt samverkar Malmö mot Diskriminering med 25 organisationer för att fler elever med särskilda behov ska få sina rättigheter tillgodosedda i skolan. 

Projektets mål

  • Ge verktyg åt föräldrar och elever så att de kan kräva att få rätt stöd och anpassningar i skolan.

  • Ge upprättelse åt elever som har utsatts för diskriminering  i form av bristande tillgänglighet. 

  • Göra kommuner och andra skolhuvudmän medvetna om att det är diskriminering när skolor inte följer skollagens regler om stöd.

  • Öka praxis inom området och stötta fler aktörer i att driva domstolsprocesser.

Aktuellt i projektet

Vi håller i workshops för vårdnadshavare, elever och studenter som vill testa en tidig prototyp av självhjälpshemsidan som vi skapar i projektet. Målet är att vi ska fixa en så bra och användbar site som möjligt!

Anmäl dig senast den 30 november.

Workshop 4 december för dig som är vårdnadshavare/förälder

Anmäl dig här 

Workshop 11 december för dig som är mellan 14 – 25 år

Anmäl dig här

Vad vi gör

  • Vi ska skapa en självhjälpshemsida så att fler elever kan kräva sina rättigheter i skolan, med stöd av vuxna i sin närhet. Hemsidan kommer att innehålla verktyg för att sätta juridisk press på skolor, rättsfall och modeller som hjälper att hitta rätt i myndighetsdjungeln. Hemsidans innehåll och form bestäms utifrån behov och i nära samverkan med de som berörs, till exempel med Attention, Wadajir Förening, Elevens Rätt, Sveriges elevråd och Dyslexiförbundet.
  • Vi ska driva tre upprättelseaktioner. Läs mer om dessa här.
  • Vi ska opinionsbilda tillsammans med flera viktiga aktörer inom funktionsrättsrörelsen som till exempel Riksförbundet Attention, Riksförbundet FUB och Funktionsrätt Sverige.
  • Vi ska förankra ett omfattande juridiskt rådgivningsmaterial med samtliga byråer mot diskriminering och andra aktörer – så att rådgivningen blir mer effektiv och räcker till fler.
  • Vi ska se till att fler aktörer kan driva domstolsprocesser.
Klicka på bilden för att läsa mer om våra upprättelseaktioner.

Bristande tillgänglighet

Vi har i många år utrett och drivit ärenden som rör bristande tillgänglighet för elever i både förskola, grundskola, gymnasium och universitet. Majoriteten av ärendena rör grundskolan.

Två rättsfall

Om du vill fördjupa dig i lite av den praxis som finns gällande bristande tillgänglighet i skolan så kan du läsa om två rättsfall här

Rapport

I vår rapport ”Fråga barnet vad det behöver” förklarar vi juridiken och ger exempel på ett antal av våra ärenden som rör bristande tillgänglighet i förskola och grundskola.

Böcker

I boken ”Rätt åt dig!” finns en berättelse som handlar om bristande tillgänglighet i skolan, med en tillhörande förklaring. Den heter ”Ingen förstår” och finns på sida 42. Exemplet handlar om Ada som har ADHD, men det som står om lagens skydd gäller alla som har någon sorts funktionsnedsättning.

I boken ”Kim berättar” finns en berättelse som riktar sig till yngre barn (från cirka 6 år). Den handlar om Bilan som har ADHD och den heter ”Jag får visst vara en virvelvind” (den finns på sida 9).

Läs böckerna som pdf via länkarna här ovan eller maila info@malmomotdiskriminering.se för att beställa dem.

Rätt på riktigt får stöd från Allmänna Arvsfonden och pågår från den 1 juli 2022 fram tills den 30 juni 2025. Projektets målgrupp är barn och unga 0-25 år med funktionsnedsättningar som utsatts för bristande tillgänglighet i grundskolan och gymnasium, deras föräldrar/vårdnadshavare samt kommuner och andra skolhuvudmän samt beslutsfattare med makt att påverka skolan.

 För mer information, kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se