Rätt på Riktigt

Rätt på riktigt

I projektet Rätt på Riktigt samverkar Malmö mot Diskriminering med 25 organisationer för att fler elever med särskilda behov ska få sina rättigheter tillgodosedda i skolan. Bristande tillgänglighet är ett omfattande samhällsproblem och för att angripa det jobbar vi på flera fronter.

Våra mål
  • Ge verktyg åt föräldrar och elever så att de kan kräva att få rätt stöd och anpassningar i skolan.

  • Ge upprättelse åt elever som har utsatts för diskriminering  i form av bristande tillgänglighet. 

  • Göra kommuner och andra skolhuvudmän medvetna om att det är diskriminering när skolor inte följer skollagens regler om stöd.

  • Öka praxis inom området och stötta fler aktörer i att driva domstolsprocesser.

Tre grafiska former som kan tolkas som två föräldrar och ett barn, en brinnande låga eller en blomma.
Hilda Kronberg har skapat logotypen.

Hur vi ska nå dit

  • Vi ska ta fram en självhjälpshemsida så att fler elever och föräldrar ska kunna agera självständigt.  Hemsidan kommer att innehålla verktyg för att sätta juridisk press på skolor, rättsfall och modeller som hjälper att hitta rätt i myndighetsdjungeln. Hemsidans exakta innehåll och form bestäms utifrån behov och i nära samverkan med de som berörs, till exempel med Wadajir Förening, Spelis, Sveriges elevråd och Dyslexiförbundet.
  • Vi ska driva tre upprättelseaktioner.
  • Vi ska opinionsbilda tillsammans med flera viktiga aktörer inom funktionsrättsrörelsen som till exempel Riksförbundet Attention, Riksförbundet FUB och Funktionsrätt Sverige.
  • Vi ska förankra ett omfattande juridiskt rådgivningsmaterial med samtliga byråer mot diskriminering och andra aktörer – så att rådgivningen blir mer effektiv och räcker till fler.
  • Vi ska se till att fler aktörer kan driva domstolsprocesser.

Rätt på riktigt får stöd från Allmänna Arvsfonden och pågår från den 1 juli 2022 fram tills den 30 juni 2025. Projektets målgrupp är barn och unga 0-25 år med funktionsnedsättningar som utsatts för bristande tillgänglighet i grundskolan och gymnasium, deras föräldrar/vårdnadshavare samt kommuner och andra skolhuvudmän samt beslutsfattare med makt att påverka skolan.

 För mer information, kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?