Rätt på Riktigt

Rätt på Riktigt är ett projekt som pågår från den 1 juli 2022 fram tills den 30 juni 2025. Det finansieras av Allmänna Arvsfonden.
Projektets målgrupp är barn och unga 6-25 år med funktionsnedsättningar som är elever som utsatts för bristande tillgänglighet i grundskolan och gymnasium.

Projektets mål är att:
  • Skapa nya möjligheter för elever och föräldrar, med olika bakgrund och förkunskaper, att själva kunna se till att elever med en funktionsnedsättning får den hjälp som de har rätt till i skolan.
  • Att den hjälp som MmD och andra aktörer erbjuder elever ska bli mer resurseffektiva och räcka till fler.
  • Att hitta nya vägar för att elever ska få upprättelse.
  • Att kommuner och andra skolhuvudmän i större utsträckning ska ta tag i sina problem.
  • Att ta fram mer praxis inom området och se till fler aktörer kan driva domstolsprocesser framöver.

Inom projektet kommer bland annat tas fram en självhjälphemsida. Den ska hjälpa äldre elever och föräldrar till att kunna agera mer självständigt efter projektet. Det görs genom att de ges verktyg för att sätta juridisk press på skolor och huvudmän samt att föra dialog för att nå samförståndslösningar. Föräldrar och elever med olika bakgrund och förkunskaper ska kunna tillgodogöra sig information kring elevers rättigheter i frågan om bristande tillgänglighet genom informationsfilmer.

Syftet är att:

  • Att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska få tillgång till verktyg för att kunna kräva det stöd och de anpassningar som de har rätt till i skolan.
  • Att nå ut med kunskapen om att det är diskriminering när skolan inte följer skollagens krav om anpassningar.
  • Att fler elever ska få upprättelse för den diskriminering de har utsatts för.

 

 För mer information, kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se