Rätt på Riktigt

Rätt på Riktigt

Rätt på Riktigt drivs med stöd av Arvsfonden i syfte att stärka barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare i kampen för att få en tillgänglig skola. Projektets mål är att:

 • Ge verktyg åt föräldrar och elever så att de kan kräva att få rätt stöd och anpassningar i skolan.

 • Ge upprättelse åt elever som har utsatts för diskriminering  i form av bristande tillgänglighet. 

 • Göra kommuner och andra skolhuvudmän medvetna om att det är diskriminering när skolor inte följer skollagens regler om stöd.

 • Öka praxis inom området och stötta fler aktörer i att driva domstolsprocesser.

Aktuellt

Vi vill att elever enkelt ska kunna hitta information om  sina rättigheter i skolan. Därför håller vi på att skapa hemsidan ”Rätt på riktigt – skolan ska funka för alla!”. Hemsidan riktar sig även till vårdnadshavare. Den kommer att innehålla:

 • Verktyg för att sätta juridisk press på skolor
 • Verktyg för att ha dialog med skolor
 • Rättsfall
 • Myndighetskarta

Hemsidans innehåll bestäms i samverkan med berörda elever, vårdnadshavare och sakkunniga. Hemsidan kommer att lanseras den 3 oktober 2024.

Loggan "Rätt på Riktigt" med texten "Skolan ska funka för alla!" under

Vad vi gör i projektet

 
 • Vi driver upprättelseaktioner för att elever som utsatts för bristande tillgänglighet ska få upprättelse i efterhand Läs mer här.
 • Vi samverkar med föräldranätverk, funktionsrättsförbund, elevråd och ungdomsorganisationer för att fler elever ska få information om och tillgång till sina rättigheter. Till exempel; Riksförbundet Attention, Riksförbundet FUB, Sveriges elevråd, Funktionsrätt Sverige, Wadajir förening och föräldranätverket Rätten till utbildning.
 • Vi har tagit fram ett omfattande juridiskt rådgivningsmaterial som vi förankrar med samtliga antidiskrimineringsbyråer och andra aktörer – för att rådgivningen ska bli mer effektiv och räcker till fler.
 • Vi ska verka för att fler aktörer kan driva domstolsprocesser.
 • Vi skapar en självhjälpshemsida som ska lanseras hösten 2024. Dess målgrupp är elever och vårdnadshavare.

Lär dig mer

Malmö mot Diskriminering har i många år utrett och drivit ärenden som rör bristande tillgänglighet för elever i både förskola, grundskola, gymnasium och universitet. Majoriteten av ärendena rör grundskolan.

Rättsfall

Om du vill fördjupa dig i lite av den praxis som finns gällande bristande tillgänglighet i skolan:

Malmö mot Diskriminerings senaste vinst i Högsta domstolen

Läsa om två tidigare rättsfall här

Rapport

I vår rapport ”Fråga barnet vad det behöver” förklarar vi juridiken och ger exempel på ett antal av våra ärenden som rör bristande tillgänglighet i förskola och grundskola.

Böcker

I boken ”Rätt åt dig!” finns en berättelse som handlar om bristande tillgänglighet i skolan, med en tillhörande förklaring. Den heter ”Ingen förstår” och finns på sida 42. Exemplet handlar om Ada som har ADHD, men det som står om lagens skydd gäller alla som har någon sorts funktionsnedsättning.

I boken ”Kim berättar” finns en berättelse som riktar sig till yngre barn (från cirka 6 år). Den handlar om Bilan som har ADHD och den heter ”Jag får visst vara en virvelvind” (den finns på sida 9).

Läs böckerna som pdf via länkarna här ovan eller maila info@malmomotdiskriminering.se för att beställa dem.

Rätt på Riktigt får stöd från Allmänna Arvsfonden och pågår från den 1 juli 2022 fram tills den 30 juni 2025. Projektets målgrupp är barn och unga 0-25 år med funktionsnedsättningar som utsatts för bristande tillgänglighet i grundskolan och gymnasium, deras föräldrar/vårdnadshavare samt kommuner och andra skolhuvudmän samt beslutsfattare med makt att påverka skolan.

 För mer information, kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se