Utbildningsmaterial

Utbildningspaketet Rätt åt dig!

 

 

Böcker

RÄTT ÅT DIG!
En bok om din rätt att inte bli diskriminerad.

Rätt åt dig! riktar sig till unga från 11 år upp till omkring 18 år.
Genom berättelser som är inspirerade av och bygger på verkliga fall, förklarar boken hur diskrimineringslagens skydd funkar i bland annat skolan, på sjukhuset och i bostadsområdet.
Rätt åt dig! ger information och tips på vad en kan göra om en blir utsatt för diskriminering.

BESTÄLL HÄR!

Boken i PDF: RÄTT ÅT DIG


KIM BERÄTTAR
Om när det blev orättvist och dumt, och när det blev bra igen.

Kim berättar riktar sig till barn från omkring 6 år upp till 10 år.
Kim och de i hans närhet råkar ibland ut för orättvisor. Den sortens orättvisor som också kallas för diskriminering. Det är tufft ibland och svårt att veta hur det som blivit fel ska rättas till. Men det mesta löser sig när Kim och hans vänner berättar för vuxna som de litar på.

Båda böckerna är framtagna efter samtal med barn och unga om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering, inom ramen för Malmö mot Diskriminerings projekt DiBU – Diskriminering mot barn och unga, som finansieras av Arvsfonden.

BESTÄLL HÄR!

Boken i PDF: KIM BERÄTTAR


PraLin
VERKTYGSBOKEN PraLin: praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan, ger stöd, fakta och tips på praktiskt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.

PraLin har tagits fram av ADU, Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala, i samverkan med Malmö mot Diskriminering.

BESTÄLL HÄR!

Boken i PDF: PraLinDiskrimineringslagen – från princip till praktik | Studentlitteratur

Författare: Filippa Swanstein och Karin Henrikz
Länk till förlaget finns här.
Sveriges skolledarförbund recenserade boken i deras tidning Skolledaren den 24 februari 2015. Vill du läsa vad de tyckte om boken så klicka på länken

 

Det andra uppdraget: till försvar för skolans likabehandlingsarbete | Roos Tegner
RedaktörerAna Marega och Selma Gušić

Du kan beställa boken här.

 


Rapporter

Show med the Plan – Granskningsrapport och handbook om skolors likabehandlingsarbete
Författare: Hanna Carlsson och Karin Henrikz (Malmö mot Diskriminering) och Selma Gusic och Ana Marega (Ungdom Mot Rasism)

Rapportens innehållsförteckning och inledning finns här.
Önskar du ta del av hela rapporten, så går den att beställa för 35kr/st plus fraktkostnad. Beställning sker vi mail till: info@malmomotdiskriminering.se

 


Är du intresserad av att läsa mer om vår verksamhet så finns här vår verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
VerksamhetsBerättelse 2014
Verksamhetsberättelse-2013.pdf (i zip-format)
Verksamhetsberättelse-2012