Publikationer

Skärmavbild 2022-10-07 kl. 14.45.53

Rapport om bostadsdiskriminering: Jag tror vi diskriminerar utan att vi ens tänker på det

Vad säger bostadsbolag och bostadsförmedlare om bostadsdiskriminering och hur den kan motverkas? Intervjuerna i rapporten har genomförts av Emil Pull, lektor i samhällsplanering vid Malmö universitet, och Ana Marega, processledare på Malmö mot Diskriminering. I över tio år har Malmö mot Diskriminering gett råd och stöd till enskilda som drabbats av bostadsdiskriminering och arbetat för att fler ska känna till sina rättigheter. I denna rapport fokuserar vi för första gången på de ansvarsbärandes perspektiv. 

 

AMD - framsida med text - för skärm

Boken Aktion mot Diskriminering

Aktion mot Diskriminering är både en metodbeskrivning och en vägledning i ett arbete mot diskriminering. Boken riktar sig till organisationer, som liksom Malmö mot Diskriminering, arbetar med juridiken för samhällsförändring. Men även till organisationer och individer som verkar för barns och ungas rättigheter med hjälp av andra verktyg. Boken beskriver tre aktioner som genomfördes i projektet Aktion som metod. De fyra verktygskapitlen redogör i detalj för aktionernas innehåll. I slutet av varje avsnitt presenteras resultat, framgångsfaktorer och tips.  Det går utmärkt att hoppa mellan avsnitt och fördjupa sig i utvalda delar av boken.

Rapport bostadsprojekt_jpeg_Sida_01

Rapporten Rätten till bostad är en nyckel

Förebyggandet av bostadsdiskriminering sker på både på strukturell och individuell nivå. I den här projektrapporten delar MmD erfarenheter från samverkan med RIKC och romska föreningar samt en workshop med ansvarsbärare och forskare för att identifiera risker för och orsaker till diskriminering – och möjliga åtgärder.

Diskrimineringen på bostadsmarknaden är strukturell och komplex, och ger långtgående effekter på de personer och familjer som drabbas. Samverkan mellan bostadsbolag och röstbärare för boende och boendesökande är nödvändig för reella och träffsäkra åtgärder. Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder bör därför omfatta även bostadsmarknaden. Projektet finansierades av delmos.

OMSLAG - Fråga barnet vad det behöver

Rapporten Fråga barnet vad det behövernyckeln för att uppnå kvalitet i åtgärder och beslut som rör barn och unga med funktionsnedsättning.

Rapporten ger en nulägesbeskrivning av barn och ungas upplevelser av bristande tillgänglighet i samhället. Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Aktion som Metod, som finansieras av Allmänna Arvsfonden. I rapporten delar Malmö mot Diskriminering med sig av sin långa erfarenhet av att jobba mot diskriminering med barnrättsperspektivet i fokus. För att öka tillgängligheten och för att juridiken ska bli ett verkningsfullt verktyg krävs en attitydförändring och kunskapshöjande åtgärder kring barnkonventionen och funktionsrättskonventionen.

Omslagsbild

Att få plats som människa i en organisation – aktiva åtgärder i praktiken
Den här handboken är en inspiration för dig som arbetar med aktiva åtgärder på din arbetsplats. Boken har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter. Fokus ligger inte bara på hur vi kan nå upp till diskrimineringslagens krav utan även på hur vi kan arbeta för att skapa den faktiska förändring som lagen är tänkt att ge. Boken beskriver de juridiska ramarna och ger praktiska tips både i form av metoder och genom fem case. Aktiva åtgärder är en process för att höja medvetenheten om diskrimineringsfrågor på arbetsplatsen. I boken visar vi vad som behövs för att processen ska ge denna effekt.

Policy på riktigt
Tips till föreningar för riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
Tillsammans med föreningarna IFK Simrishamn, MISO, Hassela Movement och Scen Österlen har MmD nu tagit fram en handledning till föreningar i hur de kan arbeta fram riktlinjer och rutiner på ett förankrat sätt.

 

Framsida_rätt åt dig_stor

RÄTT ÅT DIG! – Ett fåtal nytryck finns!
En bok om din rätt att inte bli diskriminerad.
Rätt åt dig! förklarar hur diskrimineringslagens skydd funkar i bland annat skolan, på sjukhuset och i bostadsområdet genom berättelser som bygger på verkliga fall. Boken är framtagen efter samtal med unga mellan 11 till 18 år om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering.

Rätt åt dig trycktes första gången 2018 och har reviderats 2022.

Vi har tryckt upp ett fåtal böcker till som kan beställas genom att maila info@malmomotdiskriminering.se 

SERVES YOU RIGHT!
A book about your right to not be discriminated against
Serves you right! explains how the discrimination law protects your rights for example at your school, at the hospital and housing market. Published 2019.

Handledning Rätt åt dig

Utbildningspaketet Rätt åt dig!
Genom pilotutbildningar med unga har utbildningspaketet Rätt åt dig! tagit form. Paketet består av en handledning till utbildare, ett manus, tre kortfilmer och en presentation i powerpoint.

 

1. Omslag

KIM BERÄTTAR
Om när det blev orättvist och dumt, och när det blev bra igen.
Kim och de i hans närhet råkar ibland ut för orättvisor. Den sortens orättvisor som också kallas för diskriminering. Det är tufft ibland men det mesta löser sig när Kim berättar för vuxna som han litar på. Boken är framtagen efter samtal med barn från 5 upp till 10 år om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering.

Kims Story_Sida_01

KIMS STORY
About when things were unfair. And when they got better again.
A book for children about injustice and discrimination.

PraLin_omslag

PraLin
Verktygsboken PraLin: praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan, ger stöd, fakta och tips till skolpersonal på praktiskt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering.
PraLin har tagits fram av ADU, Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala, i samverkan med Malmö mot Diskriminering.

PraLin_practical-toolkit-for-equal-rights_page_01

PraLin
The book PraLin – Practical Toolkit for equal rights in education – Now in English 

Diskrimineringslagen – från princip till praktik | Studentlitteratur
Författare: Filippa Swanstein och Karin Henrikz
Länk till förlaget finns här.
Sveriges skolledarförbund recenserade boken i deras tidning Skolledaren den 24 februari 2015. Vill du läsa vad de tyckte om boken så klicka på länken

Det andra uppdraget: till försvar för skolans likabehandlingsarbete | Roos Tegner
RedaktörerAna Marega och Selma Gušić

Du kan beställa boken här.


Show med the Plan – Granskningsrapport och handbook om skolors likabehandlingsarbete
Författare: Hanna Carlsson och Karin Henrikz (Malmö mot Diskriminering) och Selma Gusic och Ana Marega (Ungdom Mot Rasism)

Rapportens innehållsförteckning och inledning finns här.
Önskar du ta del av hela rapporten, så går den att beställa för 35kr/st plus fraktkostnad. Beställning sker vi mail till: info@malmomotdiskriminering.se


Är du intresserad av att läsa mer om vår verksamhet så finns här vår verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
VerksamhetsBerättelse 2014
Verksamhetsberättelse-2013.pdf (i zip-format)
Verksamhetsberättelse-2012