Om oss

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas värdighet och rätt att inte bli diskriminerad.

Vi är en fristående, ideell förening. Vi är inte en kommunal eller statlig organisation.

En förordning om statligt stöd för verksamheter som ”förebygger och motverkar diskriminering” (2002:989) styr vårt och andra antidiskrimineringsbyråers uppdrag.

Vår verksamhet finansieras därmed genom ett statligt grundstöd till antidiskrimineringsbyråer som vi söker årligen. Utöver det har vi ett kommunalt verksamhetsstöd från Malmö stad, olika projektstöd samt inkomster från våra egna utbildningar och processledningsuppdrag.

Organisation

Malmö mot Diskriminering bildades år 2010 genom ett initiativ från tio föreningar. Idag har vi ett 60-tal medlemsföreningar. Högst beslutande organ för Malmö mot Diskriminering är årsmötet där medlemsföreningarna deltar. Malmö mot Diskriminering ägs av våra medlemsföreningar. Årsmötet väljer styrelsen som är arbetsgivare och ytterst ansvarig för verksamheten.

Verksamhetschefen ansvarar för det dagliga arbetet såsom planering, genomförande, organisationsutveckling, personal, budget och verkställande av styrelsens beslut.

Malmö mot Diskriminering har kollektivavtal och F-skatt.

Våra stadgar finns att läsa här

Bli medlem!

Vill din förening ta aktiv ställning för varje människas värdighet?

Malmö mot Diskriminering välkomnar ideella föreningar med koppling till Skåne att söka medlemskap hos oss. Styrelsen fattar beslut om medlemskap på kommande styrelsemöte.

Det är medlemmarna som kan nominera kandidater till vår styrelse, valberedning och revisorer.

Ett medlemskap kostar 200kr per år och sätts in på BG 694-3070. För att föreningen ska ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald senast den sista januari.

Här finns ansökningsblankett!

Följande organisationer är medlemmar i Malmö mot Diskriminering (MmD):