Om oss

Malmö mot Diskriminering (MmD) är en antidiskrimineringsbyrå.
Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering.

Vi arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och för att vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi arbetar också för att skapa opinion kring frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter.

MmD är en lokal antidiskrimineringsbyrå med kontor i Malmö och med upptagningsområde södra, mellersta och nordöstra Skåne. Upptagningsområdet omfattar 18 kommuner från Kävlinge i väst till Kristianstad i öst och Trelleborg i syd.

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering genom:

  • kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda som upplever sig vara utsatt för diskriminering
  • utbildning
  • information
  • samverkan
  • projekt
  • processledning
  • opinionsbildning

Vårt uppdrag styrs av förordning 2002:989 om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Vi finansieras av ett statligt grundstöd för antidiskrimineringsbyråer, ett kommunalt verksamhetsstöd, inkomster från utbildningsinsatser och projekt.

MmD bildades 2010 och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. MmD ägs av de föreningar som är medlemmar i föreningen. Högst beslutande organ är föreningens årsmöte. Årsmötet väljer styrelsen för MmD. Styrelsen är arbetsgivare och ytterst ansvarig för verksamheten. För det dagliga arbetet i verksamheten, såsom planering, genomförande, organisationsutveckling, personal och verkställande av styrelsens beslut och budget ansvarar verksamhetschefen. Anställda på MmD är för närvarande en verksamhetschef, fem jurister, en utbildningsansvarig, två projektledare, två processledare och en administrativ koordinator. MmD arbetar också för att erbjuda praktik under terminerna.

Om du är intresserad av MmD:s stadgar, så finns de här.

Vi har kollektivavtal och F-skatt.
Karta_upptagningsområde


Vid bildandet av Malmö mot Diskriminering (MmD) 2010 utgjorde tio föreningar initiativtagare. I dagsläget har MmD vuxit till ett 60-tal föreningar som medlemmar.

MmD:s struktur bygger på att organisationer och föreningar inom den ideella sektorn som har koppling till Malmö/Skåne, kan bli medlemmar i MmD. Föreningar ansöker skriftligt om medlemskap, varvid styrelsen fattar beslut om medlemskap på kommande styrelsemöte. Det är viktigt att efterfrågat underlagt finns med vid ansökan om medlemskap.

Ett medlemskap kostar 200kr per år och sätts in på BG 694-3070. Om en förening inte betalt medlemsavgiften på två på varandra följande år anses inte föreningen utgöra medlemmar i MmD och utesluts. Inför MmD:s årsmöte måste medlemsavgiften vara betald senast den sista januari för att föreningen ska berättigas rösträtt på årsmötet.

Det är MmD:s medlemmar som kan nominera kandidater till MmD:s förtroendeposter, d.v.s. styrelse, valberedning och revisorer.

Att sitta i MmD:s styrelse, valberedning eller som revisor är alla ideella uppdrag som förpliktigar tid, engagemang och kunskap. MmD är en ideell verksamhet, NGO, och ingen intresseförening. Det är viktigt att ha med sig denna ansats när en väljs till någon post i MmD.

Som underlag till MmD:s arbete med sina medlemsföreningar ligger den medlemsstrategi som styrelsen antagit i juni 2014.

Vill du bli medlem hos Malmö mot Diskriminering? Ladda ner blanketten Ansökan om medlemskap

Följande organisationer är medlemmar i Malmö mot Diskriminering (MmD):

Tinahåkan Jönsson – Ordförande

TinahåkanJag heter Tinahåkan Jönsson och normkritik är en viktigt för mig. Till vardags arbetar jag som utbildare i bl.a. värdegrundsfrågor. Jag har varit aktiv föreningsmänniska i många år och varit ordförande för RFSL Malmö, Transföreningen FPES och är nu ordförande i vår Unionen klubb på jobbet. Jag och min fru är också familjehem till ett ensamkommande flyktingbarn. Jag ser fram emot att få arbeta med alla diskrimineringsgrunder.
Mail: ordforande@malmomotdiskriminering.se


Gunilla Gustafsson – vice Ordförande

Gunilla_GustafssonJag heter Gunilla Gustafsson, är förskollärare och har arbetat för och med barn hela mitt yrkesliv. Sen 1990, när Sverige ratificerade FNs barnkonvention, har jag haft denna som grund och rättesnöre i arbetet och på fritiden. Nu är jag pensionär och har den stora turen att ha fått komma in i MmDs verksamhet där jag hoppas att kunna bidra med min erfarenhet och kompetens.


Jeanette Larsson – Ledamot

Jeanette_LarssonJag heter Jeanette Larsson och har min bakgrund som polis i Skåne i 25 år, 1989 – 2014. Under mina polisår har jag vid flera tillfällen reagerat mot diskriminering och fördomsfulla uttalanden om våra medmänniskor från bland annat min egen yrkeskår, där jag var värdegrundsansvarig på Länskriminalavdelningen. Numera är jag egen företagare, driver Carpe Courage AB, där jag bland annat utbildar och föreläser om civilkurage, mångfald och hatbrott. Mitt motto är ”bättre lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”.


Lasse Flygare – Kassör

Lasse_FlygareJag heter Lasse Flygare och är nominerad till styrelsen av ABF Malmö/Lomma/Burlöv. ABF utgår från varje individs intressen och behov och vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. ABF vill ge mest till dem som har minst. Detta tar jag med sig in i MmD:s styrelse.


Anneli Philipson – Ledamot

Anneli_PhilipsonJag heter Anneli Philipson och jobbar med bostadspolitiska frågor på Hyresgästföreningen. Har tidigare varit kommunalråd i Malmö stad och då varit engagerad i antidiskriminering, jämställdhet och demokratiutveckling samt arbetsmarknads- och bostadsfrågor. Allas lika värde, lika rättigheter, skyldigheter och förutsättningar är drivkrafter för mitt engagemang.


Katarina Hjörneby – Ledamot

Katarina_hjörneby

Jag heter Katarina Hjörneby och nominerad till styrelsen av Handelsanställdas förbund. Förutom att vara engagerad i MmD är jag en del av Handels och ABF/LOs handledarlag där jag får möjlighet att möta, inspirera och utbilda medlemmar och förtroendevalda. Jag är också ordförande i Feministiska Psykologstudenter Lund. Arbetsmarknads-, demokrati- och jämställdhetsfrågor ligger mig mycket varmt om hjärtat. Genom MmD hoppas jag att mitt engagemang kan göra skillnad.


Irene Malmberg – Suppleant

Irene_MalmbergJag heter Irene Malmberg och jag är pensionär efter många år som tjänsteperson i Malmö stad. Där arbetade jag senast med ansvar för frågor rörande rasism och diskriminering. Jag tycker att MmD är en mycket viktig samhällsaktör och jag uppskattar förtroendet att få arbeta i styrelsen.


Christian Jönsson – suppleant

Christian Jönsson
Anställd som snickare på NCC sedan 15 år tillbaks. Har de senaste 6 åren, på heltid representerat Byggnads medlemmar centralt i bolaget.

Är vidare engagerad i Byggnads internfackligt som ordförande i Malmö och ledamot i LO Malmös styrelse bl.a.
Rättvisefrågor och att människor ska få vara fria oavsett hur och var vi är i livet är frågor som engagerar mig. De va en av anledningarna till att jag va med och tog initiativ till kampanjen ”Stoppa machokulturen” i byggbranschen för en mer inkluderande bransch.


Alexandra Jaegers – suppleant

Alexandra JaegersArbetar med människor, kommunikation och förändring på Skanska.
Brinner för att skapa delaktighet, öppenhet och utveckling.
Bakgrund inom HR, Kommunikation samt ideellt arbete för att praktiskt integrera barns rättigheter med fokus på skola i Uganda.


Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna?

Skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se och skriv ledamotens namn i ämnesraden.

I dagsläget är vi 10 anställda på Malmö mot Diskriminering (MmD)

Johan Ekblad

Verksamhetschef
Ansvarsområden: organisationsutveckling, planering, genomförande, administration, personal och budget.


Karin Henrikz

Biträdande verksamhetschef och Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: arbetslivet samt det aktiva åtgärdsarbetet.


Johanna Ingemarsson

Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: utbildningsområdet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.


Jay Seipel

Utbildningsansvarig
Ansvarsområden: utbildningar, informationsinsatser, medlemmar och samverkan.


Bobby Moreau-Raquin

Administrativ koordinator
E-post: bobby.moreauraquin@malmomotdiskriminering.se


Sara Duarte

Projektledare, Projektet Aktion som Metod


Disa Nordling

Föräldraledig
Jurist, Projektet Aktion som Metod


Ellen Forsblad

Jurist, Projektet Aktion som Metod


Therese Svensson

Jurist, Projektet Aktion som Metod


Ana Marega

Processledare inom den processledande verksamheten


Jerk Elmén

Processledare inom den processledande verksamheten