Om oss

Malmö mot Diskriminering (MmD) är en antidiskrimineringsbyrå.
Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering.

Vi arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och för att vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Vi arbetar också för att skapa opinion kring frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter.

MmD är en lokal antidiskrimineringsbyrå med kontor i Malmö och med upptagningsområde södra, mellersta och nordöstra Skåne. Upptagningsområdet omfattar 18 kommuner från Kävlinge i väst till Kristianstad i öst och Trelleborg i syd.

Vi arbetar för att motverka och förebygga diskriminering genom:

  • kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda som upplever sig vara utsatt för diskriminering
  • utbildning
  • information
  • samverkan
  • projekt
  • processledning
  • opinionsbildning

 

Vårt uppdrag styrs av förordning 2002:989 om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Vi finansieras av ett statligt grundstöd för antidiskrimineringsbyråer, ett kommunalt verksamhetsstöd, inkomster från utbildningsinsatser och projekt.

MmD bildades 2010 och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. MmD ägs av de föreningar som är medlemmar i föreningen. Högst beslutande organ är föreningens årsmöte. Årsmötet väljer styrelsen för MmD. Styrelsen är arbetsgivare och ytterst ansvarig för verksamheten. För det dagliga arbetet i verksamheten, såsom planering, genomförande, organisationsutveckling, personal och verkställande av styrelsens beslut och budget ansvarar verksamhetschefen. Anställda på MmD är för närvarande en verksamhetschef, fem jurister, en utbildningsansvarig, två projektledare, två processledare och en administrativ koordinator. MmD arbetar också för att erbjuda praktik under terminerna.

Om du är intresserad av MmD:s stadgar, så finns de här.

Vi har kollektivavtal och F-skatt.
Karta_upptagningsområde


Vid bildandet av Malmö mot Diskriminering (MmD) 2010 utgjorde tio föreningar initiativtagare. I dagsläget har MmD vuxit till ett 60-tal föreningar som medlemmar.

MmD:s struktur bygger på att organisationer och föreningar inom den ideella sektorn som har koppling till Malmö/Skåne, kan bli medlemmar i MmD. Föreningar ansöker skriftligt om medlemskap, varvid styrelsen fattar beslut om medlemskap på kommande styrelsemöte. Det är viktigt att efterfrågat underlagt finns med vid ansökan om medlemskap.

Ett medlemskap kostar 200kr per år och sätts in på BG 694-3070. Om en förening inte betalt medlemsavgiften på två på varandra följande år anses inte föreningen utgöra medlemmar i MmD och utesluts. Inför MmD:s årsmöte måste medlemsavgiften vara betald senast den sista januari för att föreningen ska berättigas rösträtt på årsmötet.

Det är MmD:s medlemmar som kan nominera kandidater till MmD:s förtroendeposter, d.v.s. styrelse, valberedning och revisorer.

Att sitta i MmD:s styrelse, valberedning eller som revisor är alla ideella uppdrag som förpliktigar tid, engagemang och kunskap. MmD är en ideell verksamhet, NGO, och ingen intresseförening. Det är viktigt att ha med sig denna ansats när en väljs till någon post i MmD.

Som underlag till MmD:s arbete med sina medlemsföreningar ligger den medlemsstrategi som styrelsen antagit i juni 2014. Är du intresserade och vill veta mer så finns den att läsa här: Medlemsstrategi för Malmö mot Diskriminering

Vill du bli medlem hos Malmö mot Diskriminering? Ladda ner blanketten Ansökan om medlemskap

 

Följande organisationer är medlemmar i Malmö mot Diskriminering (MmD):

Irene Malmberg – Ordförande

Irene_MalmbergJag heter Irene Malmberg och jag är pensionär efter många år som tjänsteperson i Malmö stad. Där arbetade jag senast med ansvar för frågor rörande rasism och diskriminering. Jag tycker att MmD är en mycket viktig samhällsaktör och jag uppskattar förtroendet att få arbeta i styrelsen.

 


Tinahåkan Jönsson – Ledamot

TinahåkanJag heter Tinahåkan Jönsson och normkritik är en viktigt för mig. Till vardags arbetar jag som utbildare i bl.a. värdegrundsfrågor. Jag har varit aktiv föreningsmänniska i många år och varit ordförande för RFSL Malmö, Transföreningen FPES och är nu ordförande i vår Unionen klubb på jobbet. Jag och min fru är också familjehem till ett ensamkommande flyktingbarn. Jag ser fram emot att få arbeta med alla diskrimineringsgrunder.


Gunilla Gustafsson – vice Ordförande

Gunilla_GustafssonJag heter Gunilla Gustafsson, är förskollärare och har arbetat för och med barn hela mitt yrkesliv. Sen 1990, när Sverige ratificerade FNs barnkonvention, har jag haft denna som grund och rättesnöre i arbetet och på fritiden. Nu är jag pensionär och har den stora turen att ha fått komma in i MmDs verksamhet där jag hoppas att kunna bidra med min erfarenhet och kompetens.


Jeanette Larsson – Ledamot

Jeanette_LarssonJag heter Jeanette Larsson och har min bakgrund som polis i Skåne i 25 år, 1989 – 2014. Under mina polisår har jag vid flera tillfällen reagerat mot diskriminering och fördomsfulla uttalanden om våra medmänniskor från bland annat min egen yrkeskår, där jag var värdegrundsansvarig på Länskriminalavdelningen. Numera är jag egen företagare, driver Carpe Courage AB, där jag bland annat utbildar och föreläser om civilkurage, mångfald och hatbrott. Mitt motto är ”bättre lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”.


Lasse Flygare – Kassör

Lasse_FlygareJag heter Lasse Flygare och är nominerad till styrelsen av ABF Malmö/Lomma/Burlöv. ABF utgår från varje individs intressen och behov och vill ge människor chansen att förverkliga sina drömmar, skapa och ta del av kultur och bilda sig en uppfattning om olika samhällsfrågor. ABF vill ge mest till dem som har minst. Detta tar jag med sig in i MmD:s styrelse.

 


Anneli Philipson – Ledamot

Anneli_PhilipsonJag heter Anneli Philipson och jobbar med bostadspolitiska frågor på Hyresgästföreningen. Har tidigare varit kommunalråd i Malmö stad och då varit engagerad i antidiskriminering, jämställdhet och demokratiutveckling samt arbetsmarknads- och bostadsfrågor. Allas lika värde, lika rättigheter, skyldigheter och förutsättningar är drivkrafter för mitt engagemang.

 


Nahid Biglari – Ledamot

nahid_biglari
Jag heter Nahid Biglari och är modersmålslärare i Malmö sedan 1987. Mina fötter är från Iran och mina händer arbetar enligt svenska lagar. Mitt huvud är internationellt. Jag tror att vi människor kan och bör tillsammans bygga en bättre värld. En jämställd och en rättvisare värld är fullt möjlig. Där har alla människor lika värde och mänskliga rättigheter respekteras överallt. Arbetet mot diskriminering är väldigt viktigt även i Sverige som har världens bästa demokrati. Jag tror mest på förebyggande arbete mot diskriminering som kommer att ge bättre resultat. Jag är förtroende vald av Flyktingföreningen.


Ellen Follin – Suppleant

Bild och text kommer inom kort.


Marcus Eriksson – Suppleant

Marcus_ErikssonJag heter Marcus Eriksson och är anställd som ombudsman på Byggnads i Skåne.
Brinner för arbetsrättsliga frågor samt utbildningsfrågor inom vårt förbund och varit högst delaktig att sätta ihop några genom åren. Jag har använt MMD under några års tid och involverat dem i våra utbildningar internt både lokalt och nationellt. Hoppas att jag med mitt engagemang kan göra skillnad och tar mig an arbetsuppgiften som suppleant med glädje.


Katarina Hjörneby – Suppleant

Katarina_hjörnebyJag heter Katarina Hjörneby och är aktiv i Handelsanställdas förbund och LO. Jag har tidigare suttit i bl.a. avdelningsstyrelse och regional ungdomskommitte, men har nu avsagt mig uppdragen på grund av studier. Vid sidan av mina studier och engagemanget i MmD är jag också en del av Handels och LOs handledarlag där jag får möjlighet att möta, inspirera och utbilda medlemmar och förtroendevalda. Arbetsmarknads-, demokrati- och jämställdhetsfrågor ligger mig mycket varmt om hjärtat.


Ira Gyllingberg – Suppleant

Ira_Gyllingberg Jag heter Ira Gyllingberg, och arbetar till vardags med friskvård. Är utbildad kostrådgivare, personlig tränare (PT), samtalsterapeut och beroendespecialist. Jag har mångårig erfarenhet av träning på elitnivå och tävlar i Women’s Physique, en gren inom kvinnlig body building.
Driver Artirawellness AB, ett friskvårdsföretag och är Styrelseordförande i HISO (Handikapp Idrottens Samarbetsorganisation). Jag brinner för allas rätt till träning, tillgänglighet och aktiv fritid, något som jag hoppas och tror att jag kan belysa med mina erfarenheter. Detta tar jag med glädje med mig till MmD:s styrelse.


 

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna?

Skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se och skriv ledamotens namn i ämnesraden.

I dagsläget är vi 12 anställda på Malmö mot Diskriminering (MmD)

Johan Ekblad

Verksamhetschef
Ansvarsområden: organisationsutveckling, planering, genomförande, administration, personal och budget.


Karin Henrikz

Biträdande verksamhetschef och Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: arbetslivet samt det aktiva åtgärdsarbetet.


Johanna Ingemarsson

Jurist
Ansvarsområden: ärendehandläggning och juridisk process samt utbildning.
Juridiska ansvarsområden: utbildningsområdet, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.


Jay Seipel

Utbildningsansvarig
Ansvarsområden: utbildningar, informationsinsatser, medlemmar och samverkan.


Bobby Moreau-Raquin

Administrativ koordinator
E-post: bobby.moreauraquin@malmomotdiskriminering.se


Sara Duarte

Projektledare, Diskriminering mot Barn och Unga (DiBU)


Disa Nordling

Jurist, Diskriminering mot Barn och Unga (DiBU)


Hillevi Brandt

Jurist, Diskriminering mot Barn och Unga (DiBU)


Ana Marega

Processledare inom den processledande verksamheten


Jerk Elmén

Processledare inom den processledande verksamheten


Ellen Forsblad

Jurist Bostadsprojektet


Melinda Sjunnesson

Jurist Bostadsprojektet