Om oss

Om oss

Malmö mot Diskriminering är en av sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer. Sen starten 2010 erbjuder vi stöd och rådgivning till enskilda som utsatts för diskriminering. Namnet till trots så har vi 17 kommuner i sydöstra Skåne som vårt upptagningsområde. Vi utbildar och processleder också grupper, organisationer och företag i diskrimineringslagen och aktiva åtgärder mot diskriminering. 

Malmö mot Diskriminering har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt.  Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.

Malmö mot Diskriminering är en ideell organisation och en av arton antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Byråernas uppdrag styrs av Förordning om statligt stöd för verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering (2002:989). Alla byråer har rätt till ett statligt stöd, som söks årligen genom Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Malmö mot Diskriminerings verksamhet finansieras, utöver det statliga grundstödet, genom ett kommunalt verksamhetsstöd från Malmö stad, projektstöd samt inkomster från våra utbildningar och konsultuppdrag.

Malmö mot Diskriminering bildades 2010 genom ett initiativ från tio föreningar. Idag har vi 53 medlemsföreningar. Högst beslutande organ för organisationen är årsmötet där medlemsföreningarna deltar. Årsmötet väljer styrelsen som är arbetsgivare och ytterst ansvarig för verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar för det dagliga arbetet såsom planering, genomförande, organisationsutveckling, personal, budget och verkställande av styrelsens beslut.

Våra kommuner är Bromölla, Kristianstad, Simrishamn, Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Hörby, Eslöv, Lund, Staffanstorp, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala, Lomma, Kävlinge, Burlöv och Malmö.

Malmö mot Diskriminering har kollektivavtal och F-skatt.

Kommuner i Malmö mot Diskriminerings upptagningsområde är Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö.

Våra medlemsföreningar