Stöd oss

Längtar du efter ett samhälle där fler får plats?

Du kan lita på att vi konsekvent försvarar individens värdighet mot diskriminering. Oavsett vilken diskrimineringsgrund det rör sig om och oavsett vem eller vilken verksamhet det är som diskriminerar.

Det finns flera sätt att stödja vår verksamhet och därigenom – ett samhälle där fler av oss får plats:

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev
  • Följ vårt nyhetsrum
  • Donera
  • Bli medlem
Tavla med många färger och texten "You belong" (du hör till)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få en uppdatering från oss i slutet av varje månad om vårt arbete. Vi skriver om juridiskt förändringsarbete, om aktuella utbildningar och om organisationsutveckling för mångfald och inkludering. Prenumerera här

Följ vårt nyhetsrum

Om du vill försäkra dig om att få reda på när vi vinner ett nytt mål i domstol eller når en strategisk framgång i våra projekt eller påverkansarbete – då ska du följa vårt nyhetsrum.

Donera

Det kan bli dyrt att driva diskrimineringsmål, men när vi går in som ombud tar vi den ekonomiska risken – för att ingen individ som vi företräder ska behöva stå för några kostnader själv.

Du kan bidra till att människor som nekats sin rätt till arbete, sjukvård eller utbildning får stöd och hjälp av våra kunniga jurister. Med bara några klick bidrar du till enskildas rätt till upprättelse vid diskriminering. Din donation kommer att avsättas till vår buffert för att driva rättsprocesser.

Swisha 123 432 90 74

Överför till BG 694-3070

Bli medlem

Vill din förening ta aktiv ställning för varje människas värdighet?

Vi välkomnar ideella föreningar med koppling till Skåne att söka medlemskap hos oss. Styrelsen fattar beslut om medlemskap på kommande styrelsemöte. Det är medlemmarna som kan nominera kandidater till Malmö mot Diskriminerings styrelse, valberedning och revisorer.

Medlemskapet kostar 200 kr per år och betalas till BG 694-3070. För att föreningen ska ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald senast sju dagar innan årsmötet.  

Ladda ned ansökningsblanketten för att bli medlem.

Två barnhänder som håller i varandra.