Kontakt

Kontaktuppgifter

info@malmomotdiskriminering.se

Adress: Nobelvägen 36C i Malmö.
Vi tar endast mot besök på kontoret efter överenskommelse.

Har du frågor om diskriminering eller vill anmäla diskriminering? Gå till sidan Rådgivning

¨

Checklista – har jag blivit diskriminerad?

Diskriminering i bred mening innebär att någon, på grund av att den tillhör en viss grupp, behandlas sämre än någon annan, direkt eller indirekt. Diskriminering kan även vara trakasserier, sexuella trakasserier eller bristande tillgänglighet. Vad som upplevs som diskriminerande behöver dock inte alltid vara diskriminering enligt svensk lag. För mer information se rubriken Vad säger lagen.

 

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter.