Mångfald & Inkludering

Fem tips för en inkluderande arbetsplats

En hög grad av inkludering bidrar till ökat välmående och effektivitet. Innovationen blir dessutom större när våra olikheter tas tillvara!

Vi stöttar er i att skapa systematik i mångfaldsarbetet och skräddarsyr insatser efter era behov. 

Här delar vi fem tips för hur du främjar en inkluderande arbetsplats där allas kunskaper och perspektiv kommer arbetsplatsen tillgodo.

Två händer håller upp post-its med texten "Att göra", "På gång" och "Klart"

1. Arbeta strategiskt

Bestäm varför mångfald och inkludering är viktigt hos just er. Formulera strategiska och kvantifierbara mål, som kan följas upp. Låt ledningen ta ansvaret, lämna inte arbetet hos någon eldsjäl bland medarbetarna, som inte har formell makt att göra skillnad. Arbeta organisationsövergripande med aktiva åtgärder

2. Var nyfiken

Försök sätta dig i andras skor och se saker ur deras perspektiv. Reflektera över hur du själv fungerar och dina egna omedvetna fördomar. Läs på om exempelvis vithets- och funkisnormer, mikroaggressioner och best practice i mångfalds- och inkluderingsarbetet.

2. Vidga normen

Hur ser mallen för en typisk medarbetare/chef ut hos oss? Har vi en jargong som utestänger kollegor från att känna sig självklara och inkluderade? Genom att synliggöra våra omedvetna fördomar får fler möjlighet att höras och visa sin kompetens. En medarbetarundersökning är ett verktyg för att kontinuerligt möta och följa upp inkludering.

 

4. Psykologisk trygghet

Det kan vara känsligt att prata om de här frågorna. Vi kan vara rädda att säga och göra fel, att såra och själv bli kränkt. Arbeta aktivt för att stärka den psykologiska tryggheten när ni lyfter samtalen. Som bonus stärks den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen generellt – och fler känner att deras bidrag tas på allvar och att de får plats som sig själva på arbetsplatsen.

5. Rekrytera smart

Som människor har vi en tendens till att ty oss till de vi känner igen oss i. Det här kan bli problematiskt om rekryterarna är väldigt lika varandra i exempelvis ålder, kön och etnicitet. Sträva efter en mångfald bland rekryterande HR och chef, ha rutiner på plats för att undvika att magkänsla och godtycke styr och utforma anställningsannonserna så att mångfald möjliggörs.

 

Gratis konsultation

Vill du veta mer och få stöd på vägen? Maila mig så bokar vi en tid för en gratis konsultation. Jag heter Jerk Elmén och är en av våra utbildare och konsulter i Mångfald och Inkludering. 

Bild på handbokens framsida

Att få plats som människa i en organisation (2020)

Hur kan vi nå upp till diskrimineringslagens krav och arbeta för att skapa den faktiska förändring som lagen är tänkt att ge? I boken visar vi vad som behövs och ger såväl de juridiska ramarna som praktiska tips i form av metoder och case. Beställ den här.