Styrelsen

Styrelse

Anneli Philipson

Jag har mångårig erfarenhet från föreningsliv och idéburen sektor, både som förtroendevald och som anställd. Jobbar med ledarskapsutveckling, och gärna då gentemot idéburna verksamheter.
 
Jag har varit chef på Hyresgästföreningen med ansvar för bland annat opinionsbildning, kommunikation och lokalt engagemang. Har tidigare varit kommunalråd i Malmö stad och då särskilt engagerad i antidiskriminering, jämställdhet och demokratiutveckling samt arbetsmarknads- och bostadsfrågor. 

Jag tror på människors engagemang och organisering för förändring. Genom Malmö mot Diskriminering kan vi nå förändring – för den enskilde och för samhället.
Anneli Philipson, ordförande
Anneli Philipson, ordförande

Henrik Larsson

Kommer från privat sektor där jag under 20+ år försörjt mig som professionell idrottsutövare. Under dessa år har jag suttit på en rad olika poster i såväl nationella som internationella idrottsorganisationer. Har de senaste tio åren hållit egenmaktskurser för personer med funktionsnedsättning och utbildar, i normkritiska ämnen, yrkesgrupper som jobbar i direktkontakt med målgruppen. 

Jag skadade min rygg i tidig ålder och har suttit i rullstol så gott som hela mitt liv, en kompetens som för med sig en väl förankrad verklighetsbild som jag hoppas ska kunna vara till gagn som förtroendevald i Malmö mot Diskriminerings styrelse.

Henrik Larsson, ledamot
Henrik Larsson, ledamot

Saia Said

Till vardags studerar jag dataanalys och arbetar på Polismyndigheten, och har sedan tidigare engagemang från ungdomsorganisationer. 

Antidiskriminering är särskilt viktigt för mig eftersom jag själv är hörselskadad och därför mån om att alla ska få ta plats och ges möjligheter att delta i samhället. 

Malmö mot Diskriminering är en verksamhet som gör en verklig skillnad i samhället och det är med en stor ära som jag får sitta i dess styrelse.

Saia Said, ledamot
Saia Said, ledamot

Christian Jönsson

Anställd som snickare på NCC sedan 15 år tillbaks. Har de senaste 6 åren, på heltid representerat Byggnads medlemmar centralt i bolaget. Är vidare engagerad i Byggnads internfackligt som ordförande i Malmö och ledamot i LO Malmös styrelse. 

Rättvisefrågor och att människor ska få vara fria oavsett hur och var vi är i livet är frågor som engagerar mig. Det var en av anledningarna till att jag tog initiativ till kampanjen ”Stoppa machokulturen” för en mer inkluderande byggbransch.

Christian Jönsson, ledamot
Christian Jönsson, ledamot

Samba Jobe

Jag heter Samba Jobe, jag är en engagerad och aktiv föreningsmänniska och civilsamhället är viktigt för mig. Att kunna organisera är grunden för olika grupper som vill skaffa sig inflytande, men kunskapen om hur makten fördelas i civilsamhället brister. 

Jag är engagerad i Malmö mot Diskriminering för att motverka strukturell diskriminering i vårt samhälle på grund av etnisk tillhörighet. Diskriminerande attityder, fördomar eller stereotyper är de största utmaningarna kopplat till diskriminering.

Samba Jobe, ledamot
Samba Jobe, ledamot

Mikael Andersson

Jag började mitt yrkesliv på bibliotek med det demokratiuppdrag som den organisationen har. Därefter har jag under många år arbetat med fokus på hälsofrågor och tillgänglighet för hbtqi-gruppen. Jag har även varit politisk sekreterare under nio år. 

Delaktighet, rättvisa och människors lika värde har varit och är ledord för mig oberoende om jag varit anställd eller föreningsaktiv. Malmö mot Diskriminering har en stor uppgift att stödja personer som blir utsatta för diskriminering.

Mikael Andersson, ledamot
Mikael Andersson, ledamot

Ivar Scotte

Älskar Malmö och har genom åren varit engagerad i flera olika föreningar. Jag är anställd som verksamhetsledare i Malmö Ideella. Är ideellt engagerad i Kirseberg och Bulltofta. Civilsamhället som plattform är viktigt för mig in i framtiden. 

Det är en stor glädje att vara förtroendevald i Malmö mot Diskriminering. En organisation som gör skillnad på alla plan för människor. Tillsammans gör vi förbättringar.

Ivar Scotte, suppleant
Ivar Scotte, suppleant

Johanna Sjöwall

Jag arbetar som expert på mänskliga rättigheter inom lokal styrning och teamledare för området Inkludering och icke-diskriminering vid RWI (Raoul Wallenberginstitutet) i Lund. I mer än 20 år har jag arbetat med mänskliga rättigheter inom olika sektorer, internationellt, nationellt och lokalt. Sammantaget har det gett mig en både bred och djup kunskap om hur mänskliga rättigheter kan omsättas till praktik i konkreta sammanhang och hur samarbeten kan bedrivas över sektorer och nivåer i samhället för att främja och skydda mänskliga rättigheter. 

Malmö mot Diskriminering är en nyckelaktör i Skåne för skyddet av den grundläggande principen om icke-diskriminering och verksamheten är mer angelägen än någonsin.

Vill du komma i kontakt med någon av ledamöterna?

Skicka ett mail till info@malmomotdiskriminering.se och skriv ledamotens namn i ämnesraden.