Unga för unga

Unga för Unga mot Diskriminering

Kortfilm

Hur kan frågor om rättigheter och antidiskriminering stärkas av unga själva? Se filmen Unga för unga där deltagare i projektet berättar.
 
Projektet har haft som syfte att stärka ungdomars organisering och kunskap om diskrimineringslagen och Barnkonventionen. De unga deltagarna har genom att lära sig om sina rättigheter och en gemensam kraftsamling spridit dessa lärdomar till andra ungdomar, för att öka kunskapen om rättigheter och hur man kan använda dem i praktiken.
 

Om projektet Unga för Unga

 

Från november 2021 till och med november 2022 pågick projektet Unga för Unga mot Diskriminering, med finansiering av MUCF.

Projektets målgrupp är barn och unga 13-25 år med erfarenhet av diskriminering och trakasserier på grund av etnicitet eller religion med fokus på muslimer och förmodade muslimer bosatta i Malmö.

Projektets mål:

  • Öka ungas kunskaper om sina rättigheter enligt diskrimineringslagen, barnkonventionen och hatbrottslagstiftning.
  • Möjliggöra för unga att själva organisera sig och använda verktyg för att kunna synliggöra, sprida kunskap om diskriminering, barnkonventionen och hatbrottslagstiftning till andra unga.
  • Synliggöra den utsatthet och diskriminering som drabbar barn och unga på grund av religion och etnicitet med särskilt fokus på islamofobi.

10-12 personer ur målgruppen kommer utbildas i diskrimineringslagen, barnkonventionen, hatbrottslagstiftning och ges verktyg för att sprida kunskapen vidare till andra unga. De unga som utbildats kommer under handledning utbilda ytterligare personer i diskrimineringslagen, barnkonventionen och hatbrottslagstiftningen. Utbildningen inkluderar teori, interaktiva övningar, kunskapsutbyte mellan unga och unga samt vuxna.

Syftet är att:

  • Ge ungdomar makt att själva organisera sig och agera mot diskriminering på grund av religion och etnicitet. Projektet ger unga kunskap som verktyg för att kräva sina rättigheter när de blir utsatta för diskriminering, trakasserier och hatbrott. Genom att bemäktiga unga att själv organisera sig mot diskriminering, trakasserier och hatbrott vill projektet öka ungas inflytande och delaktighet i samhället då det kommer till att motverka diskriminering.
  • Att ge Malmö mot Diskriminering metoder för att nå ut till barn och unga genom deras självorganisering.

Projektet önskar stärka unga i rollen som kunskapsbärare, öka egenmakt att agera mot diskriminering och utkräva sina rättigheter. Projektet vill lyfta att ungas inflytande och delaktighet i samhället ökar för att motverka diskriminering, genom att unga själva får organisera sig mot diskriminering, trakasserier och hatbrott.

Kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se

MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor