Unga för unga

Under 2022 pågår projektet Unga för Unga mot Diskriminering som finansieras av MUCF.

Projektets målgrupp är barn och unga 13-25 år med erfarenhet av diskriminering och trakasserier på grund av etnicitet eller religion med fokus på muslimer och förmodade muslimer bosatta i Malmö.

Projektets mål är att:

  • Öka ungas kunskaper om sina rättigheter enligt diskrimineringslagen, barnkonventionen och hatbrottslagstiftning.
  • Möjliggöra för unga att själva organisera sig och använda verktyg för att kunna synliggöra, sprida kunskap om diskriminering, barnkonventionen och hatbrottslagstiftning till andra unga.
  • Synliggöra den utsatthet och diskriminering som drabbar barn och unga på grund av religion och etnicitet med särskilt fokus på islamofobi.

 

10-12 personer ur målgruppen kommer utbildas i diskrimineringslagen, barnkonventionen, hatbrottslagstiftning och ges verktyg för att sprida kunskapen vidare till andra unga. De unga som utbildats kommer under handledning utbilda ytterligare personer i diskrimineringslagen, barnkonventionen och hatbrottslagstiftningen. Utbildningen inkluderar teori, interaktiva övningar, kunskapsutbyte mellan unga och unga samt vuxna.

Syftet är att:

  • Ge ungdomar makt att själva organisera sig och agera mot diskriminering på grund av religion och etnicitet. Projektet ger unga kunskap som verktyg för att kräva sina rättigheter när de blir utsatta för diskriminering, trakasserier och hatbrott. Genom att bemäktiga unga att själv organisera sig mot diskriminering, trakasserier och hatbrott vill projektet öka ungas inflytande och delaktighet i samhället då det kommer till att motverka diskriminering.
  • Att ge Malmö mot Diskriminering metoder för att nå ut till barn och unga genom deras självorganisering.

 

Projektet önskar stärka unga i rollen som kunskapsbärare, öka egenmakt att agera mot diskriminering och utkräva sina rättigheter. Projektet vill lyfta att ungas inflytande och delaktighet i samhället ökar för att motverka diskriminering, genom att unga själva får organisera sig mot diskriminering, trakasserier och hatbrott.

 

Är er organisation intresserad av att projektets unga utbildare utbildar andra unga hos er om sina rättigheter under 2022?

Önskar er organisation en utbildning om diskrimineringslagen och barnkonventionen?

 

Kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se