Dags för årsmöte 2016

Nu är alla handlingar klara inför MmD:s årsmöte 2016. Alla handlingar och all information finns på sidan för årsmötet.

 

I direkt anslutning till mötet kommer Nils Karlsson (MP), Malmö stads kommunalråd med ansvar för frågor rörande demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, att berätta om stadens arbete.

 

Nya anmälningar eller eventuella återbud kan lämnas till Verksamhetschef Johan Ekblad på telefon 0702-304495 eller johan.ekblad@malmomotdiskriminering.se.