PRESSMEDDELANDE

Malmö mot Diskriminering vann i mål om bostadsdiskriminering som Diskrimineringsombudsmannen lagt ner

 

I november 2013 sökte en man en lägenhet på blocket hos en hyresvärd i Skåne. Inledningsvis var hyresvärden positiv men när hyresvärden, via mail, fick veta mannens namn så skrev hyresvärden: ”Är inte intresserad vill ha svensktalande hyresgäster.”

 

Mannen som har bott i Sverige i många år och som talar svenska obehindrat anmälde hyresvärden till Diskrimineringsombudsmannen(DO), men DO tog inte upp ärendet. DO menade att det, trots att all bevisning fanns sparad på mail, skulle vara svårt att nå ha någon framgång med ärendet i domstol eftersom det skulle vara svårt att bevisa att det som skett var en överträdelse av diskrimineringslagen.

 

Malmö mot Diskriminering (MmD) tog därefter över ärendet och vann efter det att målet överklagats till Hovrätten över Skåne och Blekinge. I domen konstaterar hovrätten att mannen utsatts för diskriminering som har samband med hans etniska bakgrund eftersom han behandlats sämre än andra bostadssökande och inte fått samma möjligheter som andra som söker bostad hos hyresvärden. Hyresvärden ska nu betala 22 000 kr i diskrimineringsersättning till mannen.

 

”MmD är mycket nöjda med domen och glada att vår klient till slut har fått upprättelse. Samtidigt belyser detta målet och det faktum att det trots bra bevisning bortförklarades av diskrimineringsombudsmannen hur otroligt svagt skyddet mot diskriminering i praktiken är i Sverige. MmD är i dagsläget en av få aktörer som har kapacitet att driva diskrimineringsmål vidare till domstol och vi har högt tryck på vår verksamhet” säger MmD:s jurist Johanna Ingemarsson.

 

Kontaktperson

Jurist Johanna Ingemarsson

Tel: 0702-971118

E-mail: johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se