Riksdagsseminarium om tillgång till rättvisa vid diskriminering

Pressmeddelande

Riksdagsseminarium om tillgång till rättvisa vid diskriminering

I Sverige har den som utsätts för diskriminering få eller inga möjligheter att få sin sak prövad. Onsdag den 29 maj ger Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Malmö mot Diskriminering och Civil Rights Defenders en lägesrapport och uppmanar politiken till förändringar.

Se inspelningen av seminariet