Om diskriminering

Diskriminering i bred mening innebär att någon, på grund av att den tillhör en viss grupp, behandlas sämre än någon annan, direkt eller indirekt. Diskriminering kan även vara trakasserier, sexuella trakasserier eller bristande tillgänglighet. Vad som upplevs som diskriminerande behöver dock inte alltid vara diskriminering enligt svensk lag.

Råd & Stöd

Om du eller någon i din omgivning utsatts för diskriminering och önskar får råd och stöd i hur ni ska gå vidare så går det utmärkt att kontakta Malmö mot Diskriminering. All rådgivning är kostnadsfri. Det går bra att kontakta oss via mail och telefon. Frågor om diskriminering besvaras alltid av byråns jurister. Malmö mot Diskriminerings upptagningsområde är södra, mellersta och nordöstra Skåne, för mer information se under rubriken Vad säger lagen.

Information om vår ärendehantering: Extern ärendeinformation

På de här sidorna kan du läsa mer om hur diskriminering definieras i diskrimineringslagen och hur du kan få råd och stöd från oss eller andra.

 

Telefonrådgivning

040-6365140
Onsdagar 12.00-16.30

E-post:

radgivning@malmomotdiskriminering.se

Det finns ett flertal aktörer utöver Malmö mot Diskriminering som du kan vända dig till när det gäller diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den svenska myndighet som har tillsynsansvar över den svenska diskrimineringslagen. Om du är medlem i ett fackförbund så ska du i första hand vända dig dit om det gäller diskriminering i arbetslivet. Om du inte bor i Skåne så finns det antidiskrimineringsbyråer på flera platser runt om i Sverige. Om du har utsatts för diskriminering har du också möjlighet att själv väcka talan i domstol.

 

Diskrimineringsombudsmannen – www.do.se

 

Kontaktuppgifter till Sveriges olika Antidiskrimineringsbyråer 

 

Om du önskar hjälp med att driva ditt ärende framåt eller gå till domstol?

Läs mer under Vanliga frågor

 

Om du mår dåligt och behöver stöd

Att utsättas för kränkningar är svårt för alla. Om du känner att du mår dåligt och behöver stöd finns ett flertal aktörer du kan kontakta för att slippa vara ensam med dina tankar. Samtalsstöd kan bland annat fås genom din vårdcentral, är du osäker på hur du kan gå vidare inom sjukvården går det alltid bra att ringa vårdguiden 1177 som har öppet dygnet runt.

Nedan följer kontaktuppgifter till några aktörer som kan ge råd och stöd om du mår dåligt

Sjukvårdsrådgivningen tel. 1177, öppet dygnet runt

Nationella hjälplinjen (Psykologiskt stöd) tel. 0771-22 00 60, öppet mellan 13–22 alla dagar.

Jourhavande medmänniska tel. 08-702 16 80, öppet alla nätter 21.00-06.00

Självmordslinjen tel. 90 101, öppet dygnet runt. Dom har även en chatt.

Bris (stöd för barn och unga under 18) tel. 116 11, öppet 14.00-21.00 alla dagar. Dom har även en chatt.

Äldretelefonen (samtalsstöd för dig över 60) tel. 020-22 22 33, öppet vardagar kl. 10.00-15.00

Nationella Kvinnojour och stöd på Teckenspråk, NKJT

BOUJT, Barn och ungdomsjour på teckenspråk.