Hjälp oss att synliggöra diskriminering på bostadsmarknaden i Malmö

MmD ska under denna vinter utföra diskrimineringstester på bostadsmarknaden. Syftet med testerna är att få fram bevisning för att kunna driva ärenden om diskriminering på bostadsmarknaden i en juridisk process. Tanken är alltså inte att ännu en gång testa förekomsten av diskriminering på bostadsmarknaden, eftersom detta redan har gjorts många gånger. Målsättning med testerna är istället att få fler fall av bostadsdiskriminering prövade av domstol och på så sätt kunna påverka rättsutvecklingen.

 

Vi söker därför intresserade personer som kan hjälpa oss i arbetet. Vi jobbar med diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna och har till detta diskrimineringstest valt att avgränsa oss till att undersöka grunderna etnicitet och sexuell läggning.

 

Vi söker därför följande testpersoner:

  1. Personer med fast jobb och icke-svenskklingande namn.
  2. Samkönade par med fast jobb och svensklingande namn.*

 

Testen går ut på att kontakta hyresvärdar med förfrågan om lägenheter dels genom mejl men även genom telefonkontakt.

 

Kan du tänka dig att hjälpa till och ställa upp som testperson? Känner du någon som just nu söker bostad och som upplever att de diskrimineras? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakta oss på tel: 040 – 636 51 40 / e-post: bo@malmomotdiskriminering.se

 

 

* Anledningen till att vi söker personer med fast jobb är att det kan vara svårt att få några svar överhuvudtaget på grund av den stora bostadsbristen i Malmö. Det är även för att öka chanserna att få in svar som vi har valt att avgränsa oss till personer med svenkklingande namn beträffande personer i samkönade par. MmD är fullt medvetna om att diskriminering ofta förekommer på flera grunder samtidigt och driver även många sådana ärenden, i de här testerna har vi dock bedömt att det ökar chanserna att få fram bevisning om vi begränsar oss till så normativa testpersoner som möjligt i andra avseenden än de testade diskrimineringsgrunderna, etnicitet och sexuell läggning.