Ändrad telefontid nästa vecka

Nästa veckas rådgivningstid är ändrad från onsdag den 3/12 kl 10.00 -14.00 till måndag 1/12 kl. 12.00-15.00.