Ändrad telefontid nästa vecka

Nästa veckas rådgivningstid är ändrad från onsdag den 3/12 kl 10.00 -14.00 till måndag 1/12 kl. 12.00-15.00.

 

Visa ditt stöd!

En gång i månaden delar vi nyheter från verksamheten. Genom att skriva upp dig här gör du en insats för att skapa ett mer jämlikt samhälle.