Hur kan skolor främja elevers lika rättigheter och förebygga kränkningar och diskriminering?

Byrån mot diskriminering i Östergötland krokar arm med Malmö mot Diskriminering för en digital konferens som riktar sig till dig som arbetar med elever som gör apl inom gymnasieskolan!

Vi går igenom lagkraven om aktiva åtgärder och ger er verktyg och goda råd för det praktiska arbetet med lika rättigheter.

När? 16 september, klockan 8:30-12
Anmälan? Senast den 1 september genom denna länk.

Konferensen är en del av Byrån mot diskriminerings treåriga arbete med projektet Koll på jobbet som handlar om att rusta elever på yrkesprogram med kunskaper om diskriminering och rättigheter i arbetslivet. Byrån mot diskriminering har tagit fram ett metodmaterial med övningar, fall och

filmer som ger elever möjlighet att diskutera och reflektera över situationer de mött eller kan komma att möta i arbetslivet. På så sätt får eleverna verktyg för att kunna tillvarata sina rättigheter och bidra till mer jämställda och inkluderande arbetsplatser.

Inbjudan Lärarkonferens malmö