MmD vann i Hovrätt! Bristande tillgänglighet när särskilt stöd inte sätts in i tid.

Hovrätten fastställde idag Malmö tingsrätt dom i mål FT 3884-19 och konstaterade därmed att det är bristande tillgänglighet när skolor inte sätter in särskilt stöd i tid.

”Vi gläds åt att Hovrätten delar vår uppfattning om att det är bristande tillgänglighet när elever inte får särskilt stöd i tid. Det här är en mycket viktig dom då det är första gången en överrätt prövar frågan om rätten till särskilt stöd utifrån diskrimineringslagen. Flertalet av de skolärenden vi får in rör just den pedagogiska tillgängligheten och att elever får gå alltför lång tid utan stöd, eller inte får stöd alls. För den enskilda eleven är konsekvenserna av att inte få stöd stora och de riskerar att bli livslånga. Vi hoppas att hovrättsdomen gör att fler skolor inser vikten av att elever med funktionsvariationer får stöd i tid och att det utgör en kränkning av elevens rättigheter om så inte sker.” säger Disa Nordling jurist på Malmö mot Diskriminering.

Vill du veta mer om domen? Se vårt pressmeddelande. https://press.malmomotdiskriminering.se/posts/pressreleases/hovrattsdom-diskriminering-nar-skola-inte-ger