Dom i mål om bristande tillgänglighet vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat dom i mål nr T 2059-21. I målet har det prövats om det var diskriminering när Lunds universitetet nekade en student, som har en funktionsnedsättning, anpassning vid examination. Domstolen har fastställt tingsrättens dom och bedömt att det enligt nuvarande lagstiftning inte utgjort diskriminering. Det är första gången en sådan här fråga överprövas i domstol.

  • Det här är ett helt unikt mål. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste garanteras på alla nivåer i samhället. Det är viktigt att de svenska universiteten säkerställer att studenter med funktionsnedsättning inte hindras att genomgå högre utbildning. Vi kommer nu att analysera den och se vad vi kan och behöver göra för att få rättigheterna på plats. Säger Johanna Ingemarsson som har varit ett av ombuden i målet.
Hovrätten över Skåne och Blekinge

Målet rör en student som läste på juristprogrammet på Lunds universitet och som nu har tagit sin juristexamen. Studenten har en cp-skada som innebär att hon behövde få de långa salstentorna på juristutbildningen uppdelade för att fysiskt kunna klara av att genomföra dessa. De anpassningar som universitet erbjöd studenten var standardlösningar som inte tog hänsyn till hennes individuella behov och situation. Det system som universitetet tillämpar innebar dessutom att studenten inte kunde få ett besked på förhand om hur salstentorna skulle anpassas utan universitetet fattade beslut om det vid varje enskilt tillfälle. Ett system som varken är förutsägbart eller rättssäkert.

Detta är första gången som ett mål om tillgänglighet vid examination har prövats i allmän domstol. Frågorna som har prövats har inte bara betydelse för den enskilda studenten utan för väldigt många andra studenter.

  • Vi är besvikna. Inte minst eftersom vi vet att det här är frågor som berör många studenter runt om i Sverige. Frågan om tillgänglighet vid examination måste tas på större allvar inom högskoleområdet och vi är glada att Josefines kamp i det här ärendet har fört upp frågan på agendan och vi på MmD kommer fortsätta arbeta för att det ska ske en förändring. Säger Karin Henrikz som har varit ett av ombuden i målet.

Malmö mot Diskriminering har nu fram till den 28 april 2022 att överklaga domen till högsta domstolen.