Högsta domstolen tar upp mål om bristande tillgänglighet i grundskolan

Högsta domstolen tar upp mål om bristande tillgänglighet i grundskolan​

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i mål T 3151-23 där Malmö mot Diskriminering är ombud för en elev med autism som under nästan ett helt läsår nekades särskilt stöd. Läs mer