Fackets svek: avtal hindrar upprättelse när transportföretag bröt mot föräldraledighetslagen

Fackets svek: avtal hindrar upprättelse när transportföretag bröt mot föräldraledighetslagen

Idag meddelade Malmö tingsrätt dom i mål nr FT 13041-22 rörande en pappa som blev uppsagd på grund av att han behövde vabba. Malmö mot Diskriminering är ombud för pappan Läs mer