Bli medlem

Bli medlem!

Vill din förening ta aktiv ställning för varje människas värdighet?

Malmö mot Diskriminering välkomnar ideella föreningar med koppling till Skåne att söka medlemskap hos oss. Styrelsen fattar beslut om medlemskap på kommande styrelsemöte.

Det är medlemmarna som kan nominera kandidater till Malmö mot Diskriminerings styrelse, valberedning och revisorer.

Ett medlemskap kostar 200 kr per år och betalas till BG 694-3070. För att föreningen ska ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald senast sju dagar innan årsmötet.  

Ladda ned ansökningsblanketten för att bli medlem.