Bli medlem

Bli medlem!

Vill din förening ta aktiv ställning för varje människas värdighet?

Malmö mot Diskriminering välkomnar ideella föreningar med koppling till Skåne att söka medlemskap hos oss. Styrelsen fattar beslut om medlemskap på kommande styrelsemöte.

Det är medlemmarna som kan nominera kandidater till vår styrelse, valberedning och revisorer.

Ett medlemskap kostar 200kr per år och sätts in på BG 694-3070. För att föreningen ska ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald senast den sista januari.  

Följande föreningar är medlemmar hos oss: