Policy på Riktigt

Diskrimineringslagen kräver att alla utbildningsanordnare och arbetsplatser har tydliga riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera trakasserier och sexuella trakasserier, samt repressalier. Även om föreningslivet inte omfattas av samma lagkrav, är det rimligt att anta att även föreningar tjänar på att ha beredskap för hur de hanterar förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier.

 

I år driver vi projektet Policy på riktigt, där föreningarna IFK Simrishamn, Hassela Helpline, Scen Österlen och Malmö Idrottsföreningars Samorganisation (MISO) tillsammans utforskar hur de kan ta fram förankrade riktlinjer och rutiner. MmD finns med som processtöd och handledningsstöd. Själva arbetet gör varje deltagare inom sin organisation. Deltagandet är kostnadsfritt.

 

Vi söker nu finansiering för en ny omgång nästa år. Vill din förening vara med? Hör av dig till oss: jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se 

Policy på riktigt