Policy på Riktigt

Tips till föreningar för riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Läs våran handledning här!

Diskrimineringslagen kräver att alla utbildningsanordnare och arbetsplatser har tydliga riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera trakasserier och sexuella trakasserier, samt repressalier. Även om föreningslivet inte omfattas av samma lagkrav, är det rimligt att anta att även föreningar tjänar på att ha beredskap för hur de hanterar förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier.
 
 
Tillsammans med föreningarna IFK Simrishamn, MISO, Hassela Movement och Scen Österlen har MmD nu tagit fram en handledning till föreningar i hur de kan arbeta fram riktlinjer och rutiner på ett förankrat sätt.

Policy på riktigt