Projekt mot rasprofilering och diskriminering

Malmö mot Diskriminering samarbetar med Skånes stadsmission i det ett-åriga projektet Du ser ut som någon vi letar efter. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och startade i september 2020.

Projektet syftar till att synliggöra och öka kunskapen kring ras-/etnisk profilering och synliggöra det som särskilt många unga utsätts för i Malmö och Sverige främst från polis och andra rättsvårdande myndigheter (t.ex. tull och gränskontroller). Målet med projektet är att ungas röster och berättelser ska få höras och att de som utsätts för rasprofilering ska få möjlighet att få sina ärenden prövade.

I projektet kommer det att anordnas workshops, seminarier och interaktiva övningar. Malmö mot Diskriminering kommer främst arbeta med den rättsliga delen av projektet och ta fram juridiskt kunskapsunderlag och handlägga ett antal ärenden där unga personer utsatts för misstänkt rasprofilering.

Vill du läsa mer om projektet eller delta i de aktiviteter som anordnas kan du läsa mer på Skåne stadsmissions hemsida

Misstänker du att du har blivit utsatt för rasprofilering kan du kontakta oss på MmD:

E-post: radgivning@malmomotdiskriminering.se

Eller ringa till oss på vår telefontid onsdagar 12.00-16.30040-636 51 40 

stadsmissionen
1. Logo Original