Utbildning & Processtöd

Malmö mot Diskriminering är en resurs för föreningar, arbetsgivare, skolor, myndigheter och andra organisationer i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

En viktig del i vårt uppdrag är att utbilda och erbjuda kompetenshöjande insatser kring olika delar av Diskrimineringslagen. Vi utbildar och informerar om diskrimineringsförbudet inom alla de samhällsområden där lagen gäller, samt om utrednings – och åtgärdsskyldigheten. Vi utbildar även i lagens krav på förebyggande aktiva åtgärder mot diskriminering för skolor och arbetsgivare, där vi också erbjuder processtöd.

Malmö mot Diskriminering håller hög nivå i våra utbildningar och i vårt processtöd. Alla våra anställda är högskoleutbildade med kandidat-, master- eller doktorsexamen inom det fält vi arbetar inom. Förutom de anställda som har juristexamen har vi anställda med tvärvetenskaplig examen inom mänskliga rättigheter, statsvetenskap, freds- och konfliktkunskap, genusvetenskap samt queerteori, kulturvetenskap, internationell migration och etniska relationer. Inom ramen för de tvärvetenskapliga utbildningarna har även särskilda fördjupningskurser inom diskrimineringsrätt studerats.
Alla anställda på Malmö mot Diskriminering håller utbildningar inom ramen för sina tjänster och enligt sina specialkunskaper.

Våra två processledare har stor erfarenhet av processledning, handledning och utbildningsinsatser inom arbetsliv och för utbildningsanordnare. Genom en forskningscirkel ledd av våra processledare har ansvariga inom näringsliv, myndigheter och civilsamhället haft möjlighet att pröva och utvärdera aktivt åtgärdsarbete i praktiken. Detta arbete har lett fram till unika erfarenheter som har publicerats i handboken Att få plats som människa i en organisation.

Utvärdering av utbildningar
För att öppna utvärderingen klicka här.

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Tveka inte att kontakta oss:

info@malmomotdiskriminering.se 

040 – 636 51 40

Är ni intresserade av vårt processtöd? Hör av er till våra processledare:

Jerk Elmén
+46 70 275 49 13
jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se

Ana Marega
+ 46 70 291 13 63
ana.marega@malmomotdiskriminering.se