Utbildning

Inom ramen för Malmö mot Diskriminerings (MmD) opinionsbildande arbete är utbildning, informations- och kunskapsspridning viktiga uppdrag. MmD erbjuder kompetenshöjande insatser i form av information, utbildningar, processledning och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, antidiskriminering och normkritik. MmD:s grundsats för kompetenshöjande insatser vilar på en intersektionell och normkritisk grund. MmD vill vara en tydlig resurs för föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering.

För mer information om vårt arbete med utbildning, informations- och kunskapsspridning, läs under följande flikar:

Malmö mot Diskriminering (MmD) erbjuder möjligheten för föreningar, företag, verksamheter och andra att boka in en 30-45 minuters grundläggande information om vår verksamhet och varför byrån finns.

En informationsinsats per år kan bokas gratis. Eventuellt kan resekostnader tillkomma.


Malmö mot Diskriminering (MmD) har sex utbildningar i sitt basutbud. Dessa kräver ingen extra planering från MmD:s sida och kan hållas med kort varsel. Utbildningarna är:

Grundutbildning i mänskliga rättigheter och Diskrimineringslagen.
– Fördjupningsutbildning i Diskrimineringslagen med fokus på området Arbetsliv.
– Fördjupningsutbildning i Diskrimineringslagen med fokus på området Utbildning.
Fördjupningsutbildning i Diskrimineringslagen med fokus på området Bostad.
Fördjupningsutbildning i mänskliga rättigheter.
Fördjupningsutbildning i likabehandling och likabehandlingsplaner.

Alla utbildningar i basutbudet kan anpassas till pass om 3 timmar eller 4 timmar.

Gällande någon av utbildningarna i basutbudet kräver MmD, under förutsättning att vi inte är uppbokade på annat håll, minimum två veckors framförhållning vid bokning.

Malmö mot Diskriminering (MmD) kan alltid anpassa utbildningar efter beställarens behov och önskemål.

Utifrån basutbudet kan MmD skräddarsy utbildningar med, t.ex. fokus på en särskild diskrimineringsgrund eller en målgrupp. Så genomför MmD anpassade utbildningar för fackförbund kring fackets ansvar i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering.

I en skräddarsydd utbildning ingår:

ett mötestillfälle för definition av innehåll och planering av utbildning.
– två tillfällen för avstämning över telefon.
genomförandet
eventuellt kan resekostnader tillkomma

Vid skräddarsydda utbildningar anpassas tiden efter beställarens önskemål.

Gällande en skräddarsydd utbildning kräver MmD, under förutsättning att vi inte är uppbokade på annat håll, minimum fyra veckors framförhållning vid bokning.
Större utbildningsuppdrag skräddarsys efter beställarens önskemål. Skillnaden är att ett större utbildningsuppdrag löper över tid och innehåller flera olika utbildningstillfällen. I ett större utbildningsuppdrag ingår:

Upp till fem mötestillfällen för definition av innehåll och planering av utbildningarna.
Fritt antal tillfällen för avstämning över telefon.
Genomförandet.
Resor inom Malmö. För utbildningsinsatser utanför Malmö tillkommer resor, logi, kost, täckning för eventuellt inkomstbortfall och dylikt i priset.
Uppföljning, utvärdering och avstämning.


Utvärdering av utbildningar
För att öppna utvärderingen klicka här.

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Tveka inte att kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se eller på 040 – 636 51 40.