Anlita oss

Utbildningar

Med utgångspunkt i den svenska diskrimineringslagstiftningen håller vi utbildningar, informationsinsatser och genomför processledande uppdrag

Vad vi kan erbjuda:

 1. Översikt över diskrimineringslagen
 2. Fördjupningsutbildning om diskriminering inom visst samhällsområde, t.ex. skola, arbetsliv, utbildning eller vård och hälsa
 3. Fördjupningsutbildning om förebyggande aktiva åtgärder inom skolan och arbetsliv
 4. Rasistiska strukturer och etnisk diskriminering
 5. Bostadsdiskriminering och hur den kan förebyggas
 6. Bristande tillgänglighet för barn och unga med funktionsvariationer

Vilka vi är:

Alla anställda på Malmö mot Diskriminering utbildar inom ramen för sina tjänster och enligt sina specialkunskaper. Våra utbildare har juristexamina, tvärvetenskaplig examina inom mänskliga rättigheter, statsvetenskap, freds- och konfliktkunskap, genusvetenskap och queerteori, kulturvetenskap samt i internationell migration och etniska relationer.

Sedan verksamheten grundades har vi utbildat och processlett 45 000 personer. 

Melinda Sjunnesson, processledare och jurist på Malmö mot Diskriminering håller i en utbildning.

Bokning

Aktörer som anlitat oss:

 • Region Skåne
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Boplats Syd
 • Krohne Inor
 • Handelsanställdas förbund
 • Malmö stad
 • Lunds kommun
 • Juridicum, Lunds Universitet
 • Malmö universitet
 • Sveriges elevkårer
 • Svenska kyrkan
 • ABF Skåne
 • Räddningstjänsten Syd
 • Byggnads Skåne