Skräddarsydda utbildningar och Uppdragsutbildningar

Malmö mot Diskriminering kan alltid anpassa utbildningar efter beställarens behov och önskemål.

Utifrån basutbudet kan vi skräddarsy utbildningar med t.ex. fokus på en särskild diskrimineringsgrund eller målgrupp. Till exempel genomför vi anpassade utbildningar för fackförbund kring fackets ansvar i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering.

I en skräddarsydd utbildning ingår:

  • Ett mötestillfälle för definition av innehåll och planering av utbildning
  • Två avstämningar över telefon
  • Genomförandet
  • Resekostnader kan eventuellt tillkomma

Vid skräddarsydda utbildningar anpassas tiden efter beställarens önskemål.

Gällande en skräddarsydd utbildning kräver MmD, under förutsättning att vi inte är uppbokade på annat håll, minimum fyra veckors framförhållning vid bokning.


Större utbildningsuppdrag skräddarsys efter beställarens önskemål. Skillnaden är att ett större utbildningsuppdrag löper över tid och innehåller flera olika utbildningstillfällen. I ett större utbildningsuppdrag ingår:

  • Upp till tre mötestillfällen för definition av innehåll och planering av utbildningarna
  • Fritt antal tillfällen för avstämning över telefon
  • Genomförandet
  • Resor inom Malmö. För utbildningsinsatser utanför Malmö tillkommer resor, logi, kost, täckning för eventuellt inkomstbortfall och dylikt i priset
  • Uppföljning och utvärdering

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg?

Tveka inte att kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se eller på 040 – 636 51 40.