Ny medlem i MmD

På MmD:s styrelsemöte i tisdags beviljades Sveriges Skolledarförbund, Malmöavdelningen medlemskap i MmD.

 

MmD är mycket stolta och glada över att förbundet anser att MmD är en så viktig resurs för arbetet för mänskliga rättigheter, allas lika värde, värdighet och rätt och mot diskriminering, att föreningen ansökt om medlemskap hos oss. Vi ser fram emot framtida samarbeten.