Förslag till Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad.

Malmö mot Diskriminering har idag lämnat ett remissvar på Malmö stads förslag till Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. Vi välkomnar förslaget och det visar på en stark vilja från Malmö stad att arbeta med dessa viktiga frågor.

 

Vårt svar i några sammanfattande punkter:

  • MmD önskar klargöra att det i den strategiska utvecklingsplanen hade varit välkommet med ett tydligt ställningstagande för det antidiskrimineringsarbete som utförs av det civila samhället, till exempel av antidiskrimineringsbyråer. Mmd tycker att detta perspektiv till stora delar saknas i förslaget i dag.
  • MmD ser det som oerhört positivt att Malmö stad utgår från ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv för att förstå och bemöta diskriminering samt att strukturell diskriminering belyses.
  • MmD har deltagit i remissmöten för revideringen av Handlingsplan mot Diskriminering och inkommit med förslag. Då det nya förslaget skiljer sig från det som vi utgått från under revideringsmötena hade det varit önskvärt med en remisstid längre än två månader för att fullt ut kunna gå igenom detta nya material.
  • Som helhet uppfattar MmD förslaget som i flera avseende otydligt och spretigt. Dokumentet behöver också gås igenom språkligt eftersom det finns flera brister och flera fall där begrepp och lagstiftning inte presenteras korrekt. Malmö mot Diskriminering erbjuder sig att vara en resurs i en genomgång av dokumentet.

 

Hela vårt svar finns här: MmD remissvar – Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad