Show me the Plan

Den 30 juni presenterade MmD tillsammans med Ungdom mot Rasism (UMR) rapporten Show me the Plan – Granskningsrapport och handbok om skolors likabehandlingsarbete i samband med ett seminarium på Almedalen.

 

Rapporten innehåller två olika delar där MmD står för den inledande juridiska granskningen av 21 likabehandlingsplaner från slumpmässigt utvalda grund- och gymnasieskolor i Malmö. UMR står för den avslutande delen med metoder och tips för ett långsiktigt och hållbart likabehandlingsarbete.

 

MmD:s granskning ger en dyster bild av situationen då endast 2 av 21 planer når upp till lagens krav. Men precis som vi skriver i rapporten är detta inte endast skolornas fel. Lagens otydlighet och avsaknaden av effektiva metoder för ett långsiktigt likabehandlingsarbete inom skolan utgör en stor del av problemet.

 

MmD:s och UMR:s gemensamma förhoppning är att rapporten ska kunna användas dels som rapportunderlag för ökat politiskt stöd till skolor gällande skolors likabehandlingsarbete och dels som en handbok för de elever och skolpersonal som önskar förbättra den egna skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Hela rapporten finns här: Show me the Plan – Granskningsrapport och handbok om skolors likabehandlingsarbete