Två nya medlemmar i MmD

På MmD:s styrelsemöte den 12 augusti beviljades två nya förening medlemskap i MmD,  RFHL Malmö och Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden.

 

MmD är mycket stolta och glada över att dessa två föreningar anser att MmD är en så viktig resurs för arbetet för mänskliga rättigheter, allas lika värde, värdighet och rätt och mot diskriminering, att föreningarna ansökt om medlemskap hos oss. Vi ser fram emot framtida samarbeten.

 

För mer info om de båda föreningarna så deras respektive hemsidor:

RFHL Malmö

Svensk-Somaliska Ungdomsförbundet i Norden