Om MmDs utbildningar

På Malmö mot Diskriminering har alla anställda utbildningsuppdrag inom ramen för sina tjänster. Malmö mot Diskriminerings anställda är samtliga högskoleutbildade med kandidat-, master- eller doktorsexamen inom det fält vi arbetar inom. På byrån arbetar idag tre jurister MmDs andra anställa har tvärvetenskaplig examen inom mänskliga rättigheter, statsvetenskap, freds- och konfliktkunskap, genusvetenskap och queerteori, internationell forskning om migrations- och etniska relationer. Inom ramen för de tvärvetenskapliga utbildningarna har även särskilda fördjupningskurser inom diskrimineringsrätt studerats.

MmD arrangerar utbildningar och workshops på uppdrag. Vår filosofi är att inget uppdrag är för stort eller för komplicerat, utan vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån målgrupp och särskilda önskemål. Generellt planerar och utför vi utbildningsuppdrag på halv- och heldagar, men vi är flexibla och kan ge komprimerade föreläsningar och informationsinsatser. Alla av MmD:s utbildningar utgår från en intersektionell och normkritisk grund.

Malmö mot Diskriminering är en mycket uppskattad utbildare.Sedan MmD bildades har vi utbildat drygt 10 000 personer och genomfört utbildningsinsatser gentemot flera olika aktörer. Bland dessa kan bl.a. nämnas:

 

  • Malmö stad
  • Mångfaldsprogrammet, Malmö Högskola
  • Handelsanställdas förbund
  • Byggnads Södra Skåne
  • Lunds kommun
  • Juridikum, Lunds Universitet
  • Anna Lindh Academy
  • Sveriges elevkårer
  • Antirasistiska filmdagar
  • Folkuniversitetet

 

 

Kontaktuppgifter för referenser kan lämnas om så önskas.
Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Tveka inte att kontakta oss på info@malmomotdiskriminering.se eller på 040 – 636 51 40.