Utbildningar

VI UTBILDAR EFTER BEHOV

Malmö mot Diskriminering erbjuder kompetenshöjande insatser i form av information, utbildningar, processledning och workshops inom diskrimineringslagstiftningen, mänskliga rättigheter, antidiskriminering och normkritik. Våra kompetenshöjande insatser vilar på en intersektionell och normkritisk grund.

Malmö mot Diskriminering arrangerar utbildningar och workshops på uppdrag. Vår filosofi är att inget uppdrag är för stort eller för komplicerat, utan vi skräddarsyr våra utbildningar utifrån målgrupp och särskilda önskemål. Generellt planerar och utför vi utbildningsuppdrag på halv- och heldagar, men vi är flexibla och kan ge komprimerade föreläsningar och informationsinsatser.

Malmö mot Diskriminering är en mycket uppskattad utbildare. Varje år utbildar vi drygt 3000 personer och genomför utbildningsinsatser hos flera olika aktörer. Bland dessa kan nämnas:

  • Malmö stad
  • Region Skåne
  • Malmö universitet
  • ABF Skåne
  • Byggnads Skåne
  • Handelsanställdas förbund
  • Lunds kommun
  • Juridicum, Lunds Universitet
  • Anna Lindh Academy
  • Sveriges elevkårer
  • Antirasistiska filmdagar
  • Samt ett stort antal organisationer i den ideella sektorn

 

Utvärdering av utbildningar
För att öppna utvärderingen klicka här.

Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg?
Tveka inte att kontakta oss:

info@malmomotdiskriminering.se 

040-636 51 40